Create Account
Forget Password

Authors

Ayşegül Batıoğlu-Karaaltın
İstanbul Üniversitesi, Cerra...
Jalal Gluyev
İstanbul Üniversitesi Cerrah...
Elvin Alaskarov
İstanbul Üniversitesi Cerrah...
Serdal Uğurlu
İstanbul Üniversitesi Cerrah...
Emin Karaman
İstanbul Üniversitesi Cerrah...

Who liked this


No Record

Followers


No record

GRANULOMATOSIS POLYANGIITIS PRESENTING WITH BILATERAL SEROUS OTITIS MEDIA, UNILATERAL FACIAL PARALYSIS AND PAROTITIS, EARLY DIAGNOSIS AND FOLLOW UP

GRANULOMATOSIS POLYANGIITIS PRESENTING WITH BILATERAL SEROUS OTITIS MEDIA, UNILATERAL FACIAL PARALYSIS AND PAROTITIS, EARLY DIAG
Articles > Otology
Submitted : 14.01.2016
Accepted : 21.06.2016
Published: 21.06.2016

Abstract

Granulomatosis polyangiitis (GPA) that usually progresses through involvement of upper and lower respiratory tracts and renal system has various otological findings; however presence of peripheral facial paralysis together with otological involvement is extremely rare. A GPA case that 42-year-old female patient with bilateral serous otitis media, left facial paralysis and left parotitis is presented in this report. Early diagnosis of GPA is important for prevention of disease progression, irreversible phase and redundant surgical intervention.
Keywords: Granulomatosis polyangiitis , Serous otitis , Facial paralysis , Parotitis

Özet

Genellikle üst ve alt solunum yolu ve renal sistem tutulumuyla ortaya çıkan granulamatozis polianjitisin (GPA) otolojik bulguların görülme sıklığı değişkendir ancak otolojik tutulumla beraber periferik fasyal paralizi görülmesi son derece nadirdir. 42 yaşında bayan hastada, bilateral seröz otitis media, sol fasiyal paralizi ve sol parotit tablosu ile kendini gösteren bir GPA olgusu sunulmuştur. GPA’nın erken dönemde tanısı hastalığın progresyonunun önlenmesi, geri dönüşümü olmayan fazın engellenmesi ve gereksiz cerrahi müdahelenin önelnmesi açısından önemlidir.
Anahtar kelimeler: Granulamatozis polianjitis , Seröz otit , Fasiyal paralizi , Parotitis
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment