Create Account
Forget Password

Authors

İbrahim Hıra
Kayseri ve Eğitim Araştırma...
Halil Polat
Yozgat Şehir Hastanesi
Mustafa SAĞIT
Kayseri Eğitim ve Araştırma...
Altan Kaya
Kayseri Eğitim ve Araştırma...
Mehmet Yaşar
Kayseri ve Eğitim Araştırma...

Who liked this


No Record

Followers


No record

PEDIATRIC BILATERAL SEPTAL SYNECHIA: A RARE CASE

PEDIATRIC BILATERAL SEPTAL SYNECHIA: A RARE CASE
Articles > Pediatric Otolaryngology
Submitted : 08.01.2017
Accepted : 16.03.2017
Published: 16.03.2017

Abstract

The cause of nasal obstruction varies according to age. Congenital, infectious, traumatic, tumoral, anatomically, physiological nasal obstruction can be seen [1,2]. It can be unilateral or bilateral. If the anamnesis had a history of trauma; septal hematoma, abscess or synechiae should be suspected [3]. Endoscopic nasal examination is sufficient for diagnosis. Synechia; usually seen in ear nose and throat practice, after septum and paranasal sinus surgery.
In our present case, 2 years old, a pediatric bilateral septal synechia case that had not history of trauma but using a home aspirator for nasal cleaning.
Keywords: Pediatric nasal obstruction , bilateral septal synechia

Özet

Burun tıkanıklığının nedeni yaşa göre çeşitlilik göstermektedir. Konjenital, enfeksiyöz, travmatik, tümöral, anatomik ya da fizyolojik olarak burun tıkanıklığı olabilmektedir [1,2]. Tek taraflı veya bilateral olabilir. Anamnezde travma ya da geçirilmiş cerrahi öyküsü varsa; septal hematom, abse ya da sineşi varlığından şüphelenilmelidir [3]. Endoskopik nazal muayene tanı için yeterlidir. Sineşi; kulak burun boğaz pratiğinde genellikle septum ya da paranazal sinüs cerrahisi sonrası görülmektedir. Bizim olgumuzda 2 yaşında, travma ya da nazal cerrahi öyküsü olmayan ancak burun temizliği için doğduğundan beri ev tipi aspiratör cihazı kullanma öyküsü olan pediatrik bilateral septal sineşi vakasıdır.
Anahtar kelimeler: pediatrik burun tıkanıklığı , bilateral septal sineşi
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment