Create Account
Forget Password

Authors

Işıl Adadan Güvenç
Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi
Erkan Eşki
Başkent Üniversitesi, Zübeyd...
Bahar Kulu
Başkent Üniversitesi, Zübeyd...
Hasan Yerli
Başkent Üniversitesi, Zübeyd...

Who liked this


No Record

Followers


No record

A CASE OF PERITONSILLAR ABSCESS IN A TONSILLECTOMIZED CHILD

A CASE OF PERITONSILLAR ABSCESS IN A TONSILLECTOMIZED CHILD
Articles > Pediatric Otolaryngology
Submitted : 22.09.2017
Accepted : 29.11.2017
Published: 29.11.2017

Abstract

Peritonsillar abscess (PTA) in the absence of tonsil tissue is rare. Congenital branchial fistulas, Weber’s glands and dental disease are among the possible sources of infection. The consideration of these etiologies in cases of PTA formation with the absence of concurrent tonsillitis may effect management decisions.
We report the youngest case of peritonsillar abscess in a tonsillectomized patient. The boy had undergone tonsillectomy and adenoidectomy at the age of three. He was diagnosed with Kawasaki disease a year before he presented to our clinic and had recovered with IVIG therapy. At the age of eight, he presented with odynophagia, trismus, malaise, decreased oral intake, pharyngotonsillar bulge, and limited neck motion. A CT scan was taken and revealed a homogenous hypodense abscess showing peripheral contrast involvement in the left parapharyngeal-peritonsiller space 2.7x1.6 cm in dimensions. The abscess responded to IV medical therapy with penicillin and metronidazole without necessitating drainage or surgical intervention. This case is the 12th and the youngest case reported in the literature.
Keywords: tonsillectomy , peritonsillar abscess , Kawasaki disease , parapharyngeal abscess , deep neck abscess

Özet

Tonsillektomi sonrasında peritonsiller abse oluşumu nadir bir durumdur. En sık tonsil lojunda kalan restlere bağlı görülmesine rağmen tonsil dokusu yokluğunda konjenital brankial fistüller, Weber bezleri ve dental hastalıklar olası enfeksiyon nedenlerinden sayılabilir. Bu etiyolojilerin bilinmesi tonsilllit yokluğunda peritonsiller abse oluşan olgularda tedavi seçeneklerini etkileyebilir.
Hastaya başka bir merkezde 3 yaşında adenotonsillektomi uygulanmıştı. Özgeçmişinde 7 yaşında geçirdiği Kawasaki hastalığı dışında özellik yoktu. Sekiz yaşında erkek hasta odinofaji, trismus, halsizlik, oral alım azlığı, solda faringotonsiller şişlik ve boyun hareketlerinde kısıtlılık ile acile başvurdu. Hastaya çekilen BT de solda parafaringeal-peritonsiller mesafede, yaklaşık 2,7x1,6 cm boyutlarında çevresel kontrast tutulumu gösteren homojen hipodens abse ile uyumlu lezyon gözlendi. Absenin IV penisilin ve metronidazol ile yapılan antibiyoterapiye cevap vermesi üzerine drenaj planlanmadı. Bu vakanın literatürdeki 12. ve en genç vakadır.
Anahtar kelimeler: Tonsillektomi , peritonsiller abse , Kawasaki hastalığı , parafaringeal abse , derin boyun enfeksiyonu
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment