Create Account
Forget Password

Authors

Erdinç Aydın
Başkent Üniversitesi Ankara...
Kübra Çoban
Başkent Üniversitesi Alanya...

Who liked this


No Record

Followers


No record

AN OVERLOOKED FOREIGN BODY INSIDE TRACHEOTOMY STOMA

AN OVERLOOKED FOREIGN BODY INSIDE TRACHEOTOMY STOMA
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 19.12.2017
Accepted : 26.03.2019
Published: 26.03.2019

Abstract

Tracheotomy has been commonly performed, due to airway pathologies, since ancient times. Still, complications can be encountered in 5-40% of cases. However foreign bodies, in the airway passage of tracheotomy patients, are very rarely mentioned in the literature. The mostly written cases in the literature considers the aspiration of the materials by the patient, but we present a case in which, the foreign body was a long piece of gauze, left inside the passage, peroperatively,and overlooked afterwards. Writers aimed to underscore this rare complication, to focus on the importance of per/postoperative care in tracheotomy procedure, once again.
Keywords: tracheotomy , foreign body , wound infection , tracheotomy care , tracheotomy complications

Özet

Trakeotomi açılması, çok eski çağlardan beri, hava yolu patolojilerinde uygulanan cerrahi bir işlemdir. Günümüzde bile %5-40 oranında komplikasyonlar görülebilmektedir. Ancak, trakeotomili hastaların hava yolundaki yabancı cisimler ile ilgili bilgiler çok sınırlıdır. Literatürde belirtilen yabancı cisimler, sıklıkla hasta tarafından aspire edilmiş olanlardır. Burada sunulan hastada ise perioperatif süreçte kanama nedeniyle stomaya gazlı bez yerleştirilmiş ve sonrasında bir ay boyunca orada unutulmuştur. Böylece yazarlar konuyla ilgili bilgilerin güncellenmesini ve per/postoperatif dikkat edilmesi gereken noktaların yeniden hatırlatılmasını amaçlamışlardır.

Anahtar kelimeler: trakeotomi , yabancı cisim , yara enfeksiyonu , trakeotomi bakımı , trakeotomi komplikasyonları
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment