Create Account
Forget Password

Authors

Hasan Şafakoğulları
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp...
Mehmet Müderiszade
Nalbantoğlu Eğitim ve Araştı...
Remzi Tınazlı
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp...
Kadir Çağdaş Kazıkdaş
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp...
Mustafa Asım Şafak
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp...

Who liked this


No Record

Followers


No record

JUVENILE PLEOMORPHIC ADENOMA OF SUBMANDIBULAR REGION DEVELOPED IN 17 YEARS

JUVENILE PLEOMORPHIC ADENOMA OF SUBMANDIBULAR REGION DEVELOPED IN 17 YEARS
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 25.12.2017
Accepted : 24.01.2018
Published: 24.01.2018

Abstract

Pleomerphic adenomas are benign salivary tumors that compose 3-10% of the head and neck neoplasms. The salivary gland tumors originating from minor salivary gland are very rare and form less than 5% of juvenile head and neck salivary gland neoplasms. In the English literature, minor salivary gland pleomorphic adenomas mostly reported in infratemporal fossa, hard plate, upper lip, or cheek. A 17 year-standing, giant sized, pleomorphic adenoma appeared in neck which originated from minor salivary gland in a 24 year old male was presented and discussed in this report. This case points out that a long term ongoing giant mass in neck may be diagnosed as minor salivary gland pleomorphic adenoma.
Keywords: Juvenile , Pleomorphic , Adenoma , Neck

Özet

Pleomorfik adenomlar, baş boyun tümörlerinin %3-10 nu oluşturan benin tükrük bezi tümörleridir. Minör tükrük bezinden kaynaklanan, tümörler nadirdir ve juvenil baş boyun tükrük bezi tümörlerinin %5’den azını oluştururlar. İngilizce literatürde minör tükrük bezi kaynaklı pleomorfik adenomlar sıklıkla infratemporal fossa ve sert damakta, üst dudak veya yanakta rapor edilmiştir. Bu vaka vesilesiyle 24 yaşındaki erkek hastanın boyun bölgesinde beliren minor tükrük bezinden gelişen, 17 yıllık hikayesi olan dev boyutlardaki pleomorfik adenomu sunulmuş ve literatür eşliğinde tartışılmıştır. Bu vaka gösteriyor ki, boyun bölgesindeki uzun süreli dev kitleler, minor tükrük bezi adenomları olabilir.
Anahtar kelimeler: Juvenil , Pleomorfik , Adenom , Boyun
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment