Create Account
Forget Password

Authors

Osman Erdoğan
Mersin Üniversitesi Tıp Fakü...
Onur İsmi
Mersin Üniversitesi Tıp Fakü...
Yüksel Balcı
Mersin Üniversitesi Tıp Fakü...
Kemal Görür
Mersin Üniversitesi Tıp Fakü...
Cengiz Özcan
Mersin Üniversitesi Tıp Fakü...

Who liked this


Osman Erdoğan
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
09.07.2019

Followers


Osman Erdoğan
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
08.07.2019

CONGENITAL DILATATION OF BILATERAL STENSEN'S AND WHARTON'S DUCTS

CONGENITAL DILATATION OF BILATERAL STENSEN'S AND WHARTON'S DUCTS
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 22.04.2019
Accepted : 25.06.2019
Published: 25.06.2019

Abstract

Dilatation of Stensen’s duct usually occurs with obstructive ductal pathology; however, congenital dilatation of Stensen’s duct (CDSD) without an underlying obstructive cause is rarely seen. The case with the congenital dilatation of bilateral Stensen’s and Wharton’s ducts was presented as a first case report in the English literature. A 46-year-old female patient with a painful swelling on the right cheek was admitted to our clinic. She has an episodic swelling on the bilateral cheek that relief with massage for a long time in her medical history. Obstructive pathologies were excluded via sialendoscopy. Computed tomography revealed the bilateral dilated Stensen’s and Wharton’s ducts. We suggested that future studies must uncover the underlying intrauterine causes related to the development of the salivary ductal system for this rare entity.
Keywords: Stensen's Duct , Wharton's Duct , congenital , dilatation

Özet

Stensen kanalının dilatasyonu genellikle obstrüktif duktal patoloji ile oluşmaktadır, ancak Stensen kanalının altta yatan bir obstrüktif neden olmadan konjenital dilatasyonu (KSKD) nadir olarak görülmektedir. Stensen ve Wharton kanallarının konjenital dilatasyonuyla ilgili vaka ingilizce literatürde ilk vaka olarak sunulmuştur. Sağ yanağında ağrılı bir şişliği olan 46 yaşındaki kadın hasta kliniğimize kabul edildi. Tıbbi öyküsünde her iki yanağında masajla rahatlayan tekrarlayan şişlikleri uzun süredir bulunmaktaymış. Obstrüktif patolojiler siyalendoskopi ile dışlandı. Bilgisayarlı tomografide bilateral Stensen ve Wharton kanallarının genişlediği gösterilmiştir. Bu nadir durum için tükürük kanallarının gelişimiyle ilgili intrauterine nedenlerin ortaya çıkarılmasına yönelik daha fazla çalışma yapılması önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: Stensen kanalı , Wharton kanalı , konjenital , dilatasyon
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment