Create Account
Forget Password

Authors

Yusuf Hıdır
Yozgat Bozok Üniversitesi
Dudu Solakoğlu Kahraman
İzmir Tepecik Eğitim Araştır...

Who liked this


No Record

Followers


No record

APOCRINE HIDROCYSTOMA OF THE AURICLE: A CASE REPORT

APOCRINE HIDROCYSTOMA OF THE AURICLE: A CASE REPORT
Articles > Otology
Submitted : 09.03.2020
Accepted : 23.04.2020
Published: 23.04.2020

Abstract

Apocrine hidrocystomas are cystic bening tumors of the skin arising from secretory component of the apocrine sweat glands and usually occur solitary in the head and neck region especially around the eye, near the medial canthus. External ear involvement is very rare. These lesions may be translucent or colored. In this article, 43-years old female patient with slowly developing dark brown colored lesion on left anti-helix of the auricle is presented. Lesion was excised with the suspicion of melanotic lesion. Histopathologic analysis was reported as apocrine hidrocystoma. Although apocrine hidrocystomas are benign, they should be differ from melanotic malign lesions because some of them are colored. Complete excision and primarily closure of the skin usually sufficient for the treatment.
Keywords: ear , hidrocystoma , sweat glands , skin

Özet

Apokrin hidrokistomalar, cildin apokrin ter bezlerinin sekretuar bölümünden kaynaklanan benign kistik tümörleridir. Genellikle soliterdir ve baş boyun bölgesinde özellikle göz çevresinde medial kantus yakınında görülürler. Dış kulak tutulumu oldukça nadirdir. Bu lezyonlar şeffaf veya renkli olabilirler. Bu makalede, sol auriküla antiheliks bölgesinde yavaş büyüyen koyu kahverenkli lezyonu olan 43 yaşında kadın olgu sunulmuştur.Lezyon, melanotik lezyon şüphesiyle eksize edilmiştir.Histopatolojik inceleme sonucu apokrin hidrokistoma olarak raporlanmıştır. Apokrin hidrokistomalar bening lezyonlardır ancak bazılarının renkli olması nedeniyle malign melanotik lezyonlardan ayırt edilmelidirler. Tam eksizyon ve primer kapama, tedavide genellikle yeterlidir.
Anahtar kelimeler: kulak , hidrokistoma , ter bezleri , deri
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment