Create Account
Forget Password

Authors

İrfan Kara
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni...
İmdat Yüce
Erciyes Üniversitesi Tıp Fak...
Alperen Vural
Erciyes Üniversitesi Tıp Fak...
Ömer Önal
Erciyes Üniversitesi Tıp Fak...
Kerem Kökoğlu
Erciyes Üniversitesi Tıp Fak...

Who liked this


No Record

Followers


No record

RETROPHARYNGEAL ABSCESS AND MEDIASTINITIS DUE TO FISHBONE

RETROPHARYNGEAL ABSCESS AND MEDIASTINITIS DUE TO FISHBONE
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 17.01.2020
Accepted : 06.05.2020
Published: 06.05.2020

Abstract

Retropharyngeal abscess is a rare but fatal deep neck infection. Retropharyngeal abscesses occur after upper respiratory tract infections in children, while foreign bodies are the most common cause in adult patients. Infection may spread to a dangerous space, causing vital complications such as mediastinitis. In this article, we present a 47-year-old woman with retropharyngeal abscess who developed mediastinitis following fishbone and presented with light of the literature.
Keywords: fishbone , retropharyngeal abscess , mediastinitis

Özet

Retrofarengeal abse, nadir görülen fakat ölümcül seyredebilen bir derin boyun enfeksiyonudur. Retrofarengeal abseler çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları sonrası oluşurken erişkin hastalarda en sık sebep yabancı cisimlerdir. Enfeksiyon tehlikeli aralığa yayılarak mediastinit gibi hayati komplikasyonlara sebep olabilir. Bu yazıda balık kılçığı sonrası retrofarengeal abse gelişen ve takiplerinde mediastinite ilerleyen 47 yaş kadı hasta ve hastaya yaklaşımımız literatür eşliğinde sunuldu.
Anahtar kelimeler: kılçık , retrofarengeal abse , mediastinit
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment