Create Account
Forget Password

Authors

Ayşe Enise Göker
Okmeydanı Eğitim ve Araştırm...
Ziya Saltürk
Okmeydanı Eğitim ve Araştırm...
Perihan Taşkale
Özel Sakarya Bilge Hastanesi
Enes Ataç
Okmeydanı Eğitim ve Araştırm...
Yavuz Uyar
Okmeydanı Eğitim ve Araştırm...

Who liked this


No Record

Followers


No record

CONGENITAL JUGULAR PHLEBECTASIA: ANALYSIS OF TWO CASES

JUGULAR PHLEBECTASIA
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 15.07.2015
Accepted : 01.09.2015
Published: 01.09.2015

Abstract

Congenital jugular phlebectasia is a rare clinical entity characterized by fusiform or saccular dilatation of the internal jugular vein (IJV) without torsion. Typically, it is diagnosed in children with a neck mass and is believed to be congenital in origin. It is more common on the right side of the neck and is twice as common in boys as in girls. These asymptomatic masses become larger with crying, straining, coughing, or the Valsalva maneuver. Venous cyst, venous aneurysm, and jugular venous ectasia are other names given to jugular phlebectasia
Keywords: Jugular vein , Phlebectasia , Neck neoplasms

Özet

Konjenital Juguler flebektazi, internal juguler venin (IJV) torsiyon olmaksızın fusiform veya sakkuler dilatasyonudur. Genellikle, boyunda kitlesi olan çocuklarda yapılan testler sonucunda teşhis edilmiştir, bu sebeple konjenital orijinli olduğu düşünülmektedir. Boynun her iki tarafında görülebildiği gibi çoğu zaman boyun sağ tarafinda ve erkek çocuklar da kızlardan iki kat daha fazla görülmektedir. Asemptomatik olan bu kitlelerin boyutu ağlama, ıkınma, öksürme ve valsalva manevrası ile artmaktadır. Venöz kist, venöz anevrizma, juguler venöz ektazi, juguler flebektaziye verilen diğer isimlerdir.
Anahtar kelimeler: Juguler ven , Flebektazi , Boyunda kitle
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment