Create Account
Forget Password

Authors

Furkan Şan
Sivas Numune Hastanesi
Onur Nursaçan
Erciyes Üniversitesi Tıp Fak...
Tülay Koç
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp...

Who liked this


Furkan Şan
Sivas Numune Hastanesi
09.08.2020

Followers


Furkan Şan
Sivas Numune Hastanesi
09.08.2020

ISOLATED INVERTED PAPILLOMA AT INFERIOR TURBINATE

ISOLATED INVERTED PAPILLOMA AT INFERIOR TURBINATE
Articles > Rhinology
Submitted : 23.04.2020
Accepted : 05.08.2020
Published: 05.08.2020

Abstract

Inverted papilloma (IP) is one of the benign sinonasal tumors and usually originates from lateral nasal wall mucosa. Despite being a benign tumor, IPs might invade neighboring structures such as paranasal sinuses, orbita, even skull base. IPs are known for high recurrence rates after incomplete resection. Due to this important feature of tumor, total resection of the tumor is a must for optimal treatment. Technological advancements within recent years made transnasal endoscopic techniques new gold standard for patients with limited disease.
Fontanelle area of lateral nasal wall is the most common location for inverted papilloma.
There are hardly any report for any cases having isolated inverted papilloma of the inferior turbinate without involvement of middle meatus in current literature. This paper reports a rare presentation of isolated inverted papilloma at inferior turbinate and aims to increase our knowledge about this common sinonasal tumor.
Keywords: inverted papilloma , inferior turbinate , endoscopic , isolated

Özet

İnverted papillom, benign karakterli sinonazal tümörlendendir ve genellikle lateral nazal duvardan köken alır. Karakteristik olarak benign olsalar da, paranazal sinüsler, orbita, hatta kafa tabanı gibi komşu anatomik yapıları invaze edebilirler. Kısmi rezeksiyonlardan sonra yüksek oranlarda nüks ettiği bilinen bu tümörün ideal tedavisi, tam cerrahi rezeksiyondur. Geçtiğimiz yıllardaki teknolojik gelişmeler, sınırlı tutulumu olan hastalarda transnazal endoskopik teknikleri altın standart yapmıştır.
İnverted papillomlar lateral nazal duvarda en sık fontanel bölgesinden köken alırlar. Orta meatusu tutmadan alt konkayı tutan inverted papillom son derece nadir olup, güncel literatürde örneğine neredeyse rastlanmamaktadır. Bu yazı, alt konka yerleşimli izole inverted papillom ile başarıyla yapılan tedavisini anlatmakta ve iyi bilinen bir sinonazal tümörün nadir bir formu hakkındaki bilgimizi artırmayı amaçlamaktadır.
Anahtar kelimeler: inverted papillom , alt konka , endoskopik , izole
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment