Create Account
Forget Password

Authors

Cenk Evren
Medilife Beylikdüzü Hastanes...
Nevzat Demirbilek
Medilife Beylikdüzü Hastanes...
Ahmet Cemil Kaur
E-patoloji Laboratuvarı

Who liked this


No Record

Followers


No record

A RARE PATHOLOGY İN THE LARYNX: GRANULAR CELL TUMOR

A RARE PATHOLOGY İN THE LARYNX: GRANULAR CELL TUMOR
Articles > Laryngology
Submitted : 08.08.2020
Accepted : 18.02.2021
Published: 18.02.2021

Abstract

Granular cell tumor is a benign and rare neoplasm mostly seen in the head and neck region. It is often found in the larynx in the 1/3 posterior part of the vocal cords. Patients can also have tumors in different parts of the body. In our article, a case of granular cell tumor detected in the larynx with the complaint of hoarseness and removed endoscopically is presented. Literature is reviewed and discussed.
Keywords: Granular cell tumor , hoarseness , larynx

Özet

Granüler hücreli tümör, çoğunlukla baş-boyun bölgesinde görülen, iyi huylu ve nadir görülen bir neoplazmdır. Larinkste sıklıkla vokal kordların 1/3 posterior kısmında rastlanır. Hastalarda aynı zamanda vücudun değişik bölgelerinde de tümör bulunabilmektedir. Makalemizde ses kısıklığı şikayeti ile larinkste tespit edilen ve endoskopik olarak çıkartılan granüler hücreli tümör olgusu sunuldu. Literatür gözden geçirildi ve tartışıldı.
Anahtar kelimeler: Granüler hücreli tümör , ses kısıklığı , larinks
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment