Create Account
Forget Password

Authors

Selçuk Kuzu
Afyonkarahisar Sağlık Biliml...
Abdulkadir Bucak
Afyonkarahisar Sağlık Biliml...
Gülsüm Şeyma Yalçın
Afyonkarahisar Sağlık Biliml...
Çağlar Günebakan
Afyonkarahisar Sağlık Biliml...
Murat Özdemir
Afyonkarahisar Sağlık Biliml...

Who liked this


No Record

Followers


No record

PLEOMORPHIC ADENOMA OF CHILDHOOD WITH PERINEURAL INVASION

PLEOMORPHIC ADENOMA OF CHILDHOOD WITH PERINEURAL INVASION
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 12.06.2020
Accepted : 29.03.2022
Published: 29.03.2022

Abstract

Tumors of the salivary glands are not that rare and constitute an important field in oral-maxillofacial pathology. The diversity of histological aspects displayed by neoplasms of the salivary glands causes great difficulty in terms of universal classification. They are more common in women than in men and are more common between the ages of 30-50. Less than 5% of the affected population is pediatric. In this study, a case of an 8-year-old patient with pleomorphic adenoma arising from the deep lobe of parotid with perineural invasion is presented in the light of current literature.
Keywords: Neoplasm , Pleomorphic adenoma , Childhood , Perineural invasion

Özet

Tükürük bezlerinin tümörleri, nadir değildir ve oral-maksillofasiyal patolojide önemli bir alan oluşturur. Tükürük bezlerinin neoplazmları tarafından gösterilen histolojik yönlerin çeşitliliği, sınıflandırma açısından büyük zorluklara neden olur. Kadınlarda erkeklerden daha yaygındır ve 30-50 yaşları arasında daha yaygındır. Etkilenen nüfusun% 5'inden azı pediatriktir. Bu çalışmada perinöral invazyonlu, derin parotis lobundan kaynaklanan pleomorfik adenomu olan 8 yaşında bir hasta mevcut literatür ışığında sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Neoplazm , Pleomorfik adenom , Çocukluk çağı , Perinöral invazyon
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment