Create Account
Forget Password

Authors

Gamze Öztürk Yılmaz
SBÜ Antalya Eğitim ve Araştı...
Gülşah İnal
SBÜ Antalya Eğitim ve Araştı...
Fatma Aykaş
SBÜ Antalya Eğitim ve Araştı...
Özer Erdem Gür
SBÜ Antalya Eğitim ve Araştı...

Who liked this


No Record

Followers


No record

NASAL TYPE NK / T CELL LYMPHOMA: A RARE CASE REPORT

NASAL TYPE NK / T CELL LYMPHOMA: A RARE CASE REPORT
Articles > Rhinology
Submitted : 31.01.2021
Accepted : 27.05.2021
Published: 27.05.2021

Abstract

Nasal type natural killer (NK) / T cell lymphoma, also known as lethal midline granuloma, has a very aggressive course. A high degree of suspicion and early diagnosis are required to prolong the patient's survival. The relapse rate is high and response to treatment is low. A 63-year-old male pa-tient applied to our clinic with complaints of right nasal obstruction, nasal bleeding and diplopia in the right eye for 2 years. Physical examination revealed an easily bleeding ulcerated mass that ob-structed the right nasal cavity. Histopathological diagnosis of the mass that filled the right maxil-lary, ethmoid, frontal sinuses and right half of the nasal passage was reported as extranodal nasal type NK / T cell lymphoma on Paranasal sinus computed tomography (CT) and contrast-enhanced facial magnetic resonance imaging (MRI). In this article, the diagnosis, treatment process, radiolog-ical, clinical and immunohistochemical findings of NK / T-cell lymphoma case are presented in the light of current literature
Keywords: NK / T cell lymphoma , lethal midline granuloma , head and neck region

Özet

Ölümcül orta hat granülomu olarak da bilinen nazal tip doğal katil (NK) /T hücreli lenfoma oldukça agresif seyirlidir. Hastanın sağkalımını uzatmak için yüksek derecede şüphe ve erken tanı gereklidir. Nüks oranı yüksek ve tedaviye yanıt düşüktür. 63 yaşındaki erkek hasta kliniğimize 2 yıldır sağ burun tıkanıklığı, burun kanaması ve sağ gözde diplopi şikayetleri ile başvurdu. Fizik muayenede sağ nazal kaviteyi tam obstürkte eden kolay kanayan ülsere kitle görüldü. Paranazal sinüs bilgisayarlı tomografisi (BT) ve kontrastlı yüz manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tetkiklerinde sağ maksiller, etmoid, frontal sinüsleri, nazal pasaj sağ yarısını dolduran kitlenin histopatolojik tanısı ekstranodal nazal tip NK/T hücreli lenfoma olarak raporlandı. Bu makalede NK/T hücreli lenfoma olgusu tanı, tedavi süreci, radyolojik, klinik ve immünohistokimyasal bulguları ile birlikte güncel literatür eşliğinde sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: NK/T hücreli lenfoma , ölümcül orta hat granülomu , baş boyun bölgesi
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment