Create Account
Forget Password

Authors

Esra Aydın
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğit...
Mehmet Akif Abakay
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğit...
Duygu Yegül
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğit...
Zahide Mine Yazıcı
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğit...

Who liked this


No Record

Followers


No record

A RARE LOCALIZATION OF NECK HEMATOMAS

A RARE LOCALIZATION OF NECK HEMATOMAS
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 19.06.2021
Accepted : 03.11.2022
Published: 03.11.2022

Abstract

Sternocleidomastoid (SCM) muscle hematomas are rare benign disorders manifested as painy neck swelling. Trauma history, surgery, comorbid illnesses, drug usage, and bleeding disorders must be questioned in the anamnesis. Ultrasonography can be helpful in differantial diagnosis. The general treatment approach is antibiotherapy and follow-up. Surgical management is an option only if there is airway compromise, compression of neurovascular structures or if there is infection.
In our case, factor 7 deficiency was detected in an 18-year-old male patient with spontaneous isolated sternocleidomastoid muscle hematoma. Our diagnosis and treatment approach is presented with the current literature.
Keywords: neck muscles , hematoma , factor VII deficiency

Özet

Sternokleidomastoid (SKM) kas hematomları, ağrılı boyun şişliği ile semptom veren ve nadir görülen benign hastalıklardır. Anamnezde travma öyküsü, cerrahi, eşlik eden hastalıklar, ilaç kullanımı ve kanama bozuklukları sorgulanmalıdır. Ultrasonografi ayırıcı tanıda yardımcı olabilir. Genel tedavi yaklaşımı antibiyoterapi ve takiptir. Cerrahi tedavi ancak hava yolu ve nörovasküler yapılara bası veya enfeksiyon varsa bir seçenektir.
Olgumuzda spontan izole sternokleidomastoid kas hematomu olan 18 yaşındaki erkek hastada faktör 7 eksikliği saptanmış olup, tanı ve tedavi yaklaşımımız güncel literatür eşliğinde sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: boyun kasları , hematom , faktör 7 eksikliği
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment