Create Account
Forget Password

Authors

İrfan Kara
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni...
İmdat Yüce
Erciyes Üniversitesi Tıp Fak...
Gülten Benan Göçer
Erciyes Üniversitesi Tıp Fak...
Seher Darakcı
Bingöl Devlet Hastanesi
İsmail Koçyiğit
Erciyes Üniversitesi Tıp Fak...

Who liked this


No Record

Followers


No record

AMYLOIDOSIS AS A CAUSE OF HEARING LOSS AND NASAL OBSTRUCTION

AMYLOIDOSIS AS A CAUSE OF HEARING LOSS AND NASAL OBSTRUCTION
Articles > Otology
Submitted : 10.05.2020
Accepted : 17.05.2022
Published: 17.05.2022

Abstract

Amyloidosis is an accumalation of an abnormal protein that is fibrillar in structure called amyloid in the extracellular environment.Diagnosis is made upon histopathological examination. Head and neck involvement of amyloidosis is most frequently observed in the larynx. Skin involvement is rare in such patients diagnosed with AA type amyloidosis.In this article, our approach to a 44-year-old male patient with AA type amyloidosis who present with conductive hearing loss and nasal obstruction complaints due to skin involvement of amyloidosis and also with amyloidosis related diffuse involvement in the perioral, periorbital and oral cavity is discussed and debated along with the literature.
Keywords: amyloidosis , skin involvement , hearing loss , nasal obstruction

Özet

Amiloidozis; amiloid adı verilen fibriler yapıdaki proteinin ekstraselüler ortamda anormal şekilde birikmesidir. Tanısı histopatolojik inceleme sonrası konulur. Amiloidozisin baş boyun tutulumu en sık larinkste gözlenmektedir. Bu hastada tanısı konulan AA tip amiloidoziste cilt tutulumu nadirdir. Bu yazıda AA tip amiloidozis tanısı konulan, dış kulak yolu ve nazal vestibülde cilt tutulumuna bağlı iletim tipi işitme kaybı ve burun tıkanıklığı şikayetleri ile başvuran 44 yaş erkek hasta sunuldu. Ayrıca amiloidozise bağlı perioral, periorbital bölgede ve oral kavitede yaygın tutulumları olan hasta ve hastaya yaklaşımımız literatür eşliğinde tartışıldı.
Anahtar kelimeler: amiloidozis , cilt tutulumu , işitme kaybı , burun tıkanıklığı
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment