Create Account
Forget Password

Authors

Muhammed Sefa Uyar
Ankara Akyurt Devlet Hastane...
Resul Arjin Öksüz
Ankara Üniversitesi Tıp Fakü...
Emre Ocak
Ankara Üniversitesi Tıp Fakü...
Mustafa Onur Karaca
Ankara Üniversitesi Tıp Fakü...

Who liked this


No Record

Followers


No record

CERVICAL LIPOBLASTOMA: SURGICAL INTERVENTION AND CLINICAL OUTCOMES IN THE MANAGEMENT OF A RARE ADIPOCYTIC TUMOR IN INFANCY AND EARLY CHILDHOOD

CERVICAL LIPOBLASTOMA: SURGICAL INTERVENTION AND CLINICAL OUTCOMES IN THE MANAGEMENT OF A RARE ADIPOCYTIC TUMOR IN INFANCY AND EARLY CHILDHOOD
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 12.03.2024
Accepted : 26.03.2024
Published: 26.03.2024

Abstract

Lipoblastoma (LB) is an uncommon benign mesenchymal tumour that predominantly manifests during infancy and childhood. It is commonly seen in children under the age of three and originates from embryonic white fat cells. Although it has the potential to manifest in any part of the body, is frequently observed in the thoracoabdominal region and extremities. These lesions are exceedingly uncommon in the cervical region. The history and physical examination can narrow the potential diagnoses for the cervical masses and imaging is important for identifying the probable cause and characteristics of the mass. Knowing the surgical difficulties spesific to the head and neck region is crucial because of the anatomic relationships. In this case, the presentation, diagnosis and the treatment of an 18 months child with cervical lipoblastoma will be discussed.
Keywords: Lipoblastoma , neck , benign neoplasm , infant

Özet

Lipoblastoma (LB), çoğunlukla bebeklik ve çocukluk döneminde ortaya çıkan, embriyonik beyaz yağ hücrelerinden kaynaklanan, nadir görülen iyi huylu bir mezenkimal tümördür. LB genellikle üç yaş altı çocuklarda görülür. Sıklıkla gövde ve ekstremitelerde yerleşim gösterse de vücudun herhangi bir bölgesinde gelişebilmektedir. Baş ve boyun bölgesinde son derece nadir rastlanan bir kitledir. Hikaye ve fizik muayene ayırıcı tanıda oldukça önem arz etmekle birlikte boyun kitlelerinin olası nedenlerinin ve özelliklerinin belirlenmesinde görüntüleme çok önemlidir. Boyun bölgesine özgü cerrahi zorlukların ve cerrahi anatominin bilinmesi, hayati anatomik oluşumların bu bölgede yer alması nedeniyle zorunluluk arz etmektedir. Bu olguda servikal lipoblastom tanısı alan 18 aylık bir çocuğun sunumu, tanısı ve tedavisi tartışılacaktır.
Anahtar kelimeler: Lipoblastom , boyun , benign neoplazm , infant
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment