Create Account
Forget Password

Authors

Dursun Mehmet Mehel
Samsun Eğitim ve Araştırma H...
Merve Mutlu
Samsun Eğitim ve Araştırma H...
Hatice Gizem Hazır
Samsun Eğitim ve Araştırma H...
Doğukan Özdemir
Samsun Eğitim ve Araştırma H...
Nilgün Şahin
Samsun Eğitim ve Araştırma H...

Who liked this


No Record

Followers


No record

RADIONECROSIS AFTER RADIOTHERAPY IN NASOPHARYNX CANCER

RADIONECROSIS AFTER RADIOTHERAPY IN NASOPHARYNX CANCER
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 18.03.2024
Accepted : 31.05.2024
Published: 31.05.2024

Abstract

Nasopharyngeal carcinoma is an epithelial neoplasm that originates from the mucosa of the nasopharynx, it is most commonly observed in Rosenmüller fossa. The primary treatment is radiotherapy. Early and late toxicities associated with radiotherapy are present in head and neck cancer. Acute toxicities include mucositis, severe pain, and difficulty swallowing, while late toxicities include xerostomia, trismus, hearing impairment, temporal lobe necrosis, cognitive impairment, cranial nerve injuries, osteoradionecrosis, and carotid artery involvement. Radyonecrosis is one of the most difficult complications to treat after radiotherapy for nasopharyngeal carcinoma. We aimed to evaluate our case who developed deep neck infection with osteoradionecrosis after receiving chemoradiotherapy following nasopharyngeal cancer, in the light of the literature.
Keywords: nasopharynx , nasopharynx carcinoma , chemoradiotherapy , radiotherapy , osteoradionecrosis , deep neck infection

Özet

Nazofarenks karsinomu nazofarenks mukozasından köken alan epitelyal bir neoplazmdır ve en sık Rosenmüller fossada görülür. Temel tedavi radyoterapidir. Baş ve boyun kanserinde radyoterapiye bağlı erken ve geç toksisiteler mevcuttur. Akut toksisiteler arasında mukozit, şiddetli ağrı ve yutma güçlüğü yer alırken, geç toksisiteler arasında kserostomi, trismus, işitme bozukluğu, temporal lob nekrozu, bilişsel bozukluk, kranyal sinir yaralanmaları, osteoradyonekroz ve karotid arter tutulumu yer alır. Radyonekroz, nazofaringeal karsinom için radyoterapi sonrası tedavisi en zor komplikasyonlardan biridir. Nazofarenks kanseri sonrası kemoradyoterapi sonrası osteoradyonekrozlu derin boyun enfeksiyonu gelişen olgumuzu literatür ışığında değerlendirmeyi amaçladık.
Anahtar kelimeler: nazofarinks , nazofarinks karsinomu , kemoradyoterapi , radyoterapi , osteoradyonekroz , derin boyun enfeksiyonu
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment