Create Account
Forget Password

Authors

Murat Eğrilmez
İzmir Üniversitesi Tıp Fakül...
Uğur Dokuzlar
İzmir Üniversitesi Tıp Fakül...
İsmail İlter Denizoğlu
İzmir Üniversitesi Tıp Fakül...
Serkan Ocakçı
İzmir Üniversitesi Tıp Fakül...
Erkan Şahin
İzmir Üniversitesi Tıp Fakül...

Who liked this


No Record

Followers


No record

PERIPHERAL T-CELL LYMPHOMA LOCATED IN THE SOFT PALATE

PERIPHERAL T-CELL LYMPHOMA LOCATED IN THE SOFT PALATE
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 28.11.2015
Accepted : 08.01.2016
Published: 08.01.2016

Abstract

Common complaints or findings that are encountered in ENT daily practice might be associated with more serious diseases. In this case report, we present a 48-year old female patient presenting with symptoms of nasal obstruction and snoring that do not respond to previous treatments. The patient was diagnosed peripheral T cell lymphoma in soft palate with punch biopsy. Peripheral T cell lymphomas are a heterogeneous group of clinically aggressive diseases associated with poor prognosis. Therefore, it should be aware of a more serious underlying disease in treatment-resistant cases. The aim of this case report is to emphasize the necessity of re-evaluation of the diagnosis, especially in treatment-resistant cases.
Keywords: Soft Palate , Peripheral T-Cell Lymphoma

Özet

Günlük KBB Hastalıkları pratiğinde sık karşılaşılan bir yakınma veya bulgunun, çok daha ciddi bir hastalığın habercisi olduğu, yoğun poliklinik şartlarında gözden kaçabilir. Bu olgu sunumunda tedaviye yanıt vermeyen burun tıkanıklığı ve horlama yakınmalarıyla başvuran ve punch biyopsi ile yumuşak damak yerleşimli periferik T hücreli lenfoma tanısı konan 48 yaşında kadın hasta sunulmaktadır. Periferik T hücreli lenfomalar, T hücreli non-Hodgkin lenfomaların içinde yer alan ve kötü prognoza sahip heterojen bir hastalık grubudur. Nadir görülürler ve tedavi edilmezlerse sağkalım süreleri aylarla sınırlıdır. Bu nedenle rutin KBB pratiğinde, özellikle tedaviye dirençli olgularda, altta daha ciddi bir hastalığın olabileceği akla getirilmeli, muayene ve tetkik aşamaları dikkatli ve hızlı şekilde tekrar gözden geçirilmelidir. Bu olgu sunumu, tedaviye beklediğimiz yanıtı alamadığımız hastalarımızda, tanının tekrar gözden geçirilmesinin ve tanı aşamalarının hızlı bir şekilde yürütülmesinin gerekliliğini vurgulamak amacıyla yapılmıştır.
Anahtar kelimeler: Yumuşak Damak , Periferik T Hücreli Lenfoma
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.