Create Account
Forget Password

Authors

Zerrin Özergin Coşkun
Recep Tayyip Erdoğan Ünivers...
Özlem Çelebi Erdivanlı
Recep Tayyip Erdoğan Ünivers...
Suat Terzi
Recep Tayyip Erdoğan Ünivers...
Münir Demirci
Recep Tayyip Erdoğan Ünivers...
Engin Dursun
Recep Tayyip Erdoğan Ünivers...

Who liked this


İrfan Yorulmaz
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
21.12.2015

Followers


No record

LARGE SUBMANDIBULAR GLAND SIALOLITH FISTULATING TO THE POSTERIOR FLOOR OF THE MOUTH

LARGE SUBMANDIBULAR GLAND SIALOLITH FISTULATING TO THE POSTERIOR FLOOR OF THE MOUTH
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 29.11.2015
Accepted : 21.12.2015
Published: 21.12.2015

Abstract

Sialolithiasis is the most common diseases of salivary glands and the majority of the sialoliths occur in the submandibular gland. A large extend of the these calculis occur in the 1/3 distal part of the duct and minority of sialoliths are located in the gland or in the hilum. Submandibular gland sialolilith which perforated the posterior part of the mouth floor is very rare in the literature . In this case report we present a giant submandibular gland sialolith which fistulated and discarded to the posterior floor of mouth and rewiewed the literature .
Keywords: Salivary gland calculi , Submandibular gland , Mouth floor

Özet

Sialolitiazis , tükrük bezlerinin sık görülen patolojilerdendir ve en sık submandibular tükürük bezinde görülür. Bunların da büyük bir kısmı bez duktusunun distal 1/3 kısmında , daha az bir kısmı ise posteriorda submandibular bez hilumunda ve bezin içinde yerleşirler. Posteriorda ağız tabanını perfore eden submandibular sialolitlere literatürde nadir rastlanmaktadır. Makalemizde ; oldukça büyük boyuta ulaşarak posterior ağız tabanına fistülize olmuş ve kısmen ağız içine atılmış submandibular sialolitiazis olgusu literatür eşliğinde tartışılarak sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Tükürük bezi taşı , Submandibular bez , Ağız tabanı
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment