Create Account
Forget Password

Authors

Osman Durgut
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim...
Fevzi Solmaz
Şevket Yılmaz Eğitim ve Araş...
Hüseyin Günizi
Başkent Üniversitesi Alanya...
Ege Öztosun
Gediz Devlet Hastanesi

Who liked this


No Record

Followers


No record

LOBULAR CAPILLARY HEMANGIOMA OF THE NASAL SEPTUM

LOBULAR CAPILLARY HEMANGIOMA OF THE NASAL SEPTUM
Articles > Rhinology
Submitted : 30.12.2015
Accepted : 26.02.2016
Published: 26.02.2016

Abstract

Lobuler capillary hemangioma (LCH) also called pyojenic granüloma is a common, bening, vascular growth of the mucous mebrane and skin. LCH occurs in all ages, but more often in the 3rd decade and in females. It rarely occurs in the nose. Nasal obstruction and epistaxis are the most common symptoms of LCH of nasal cavity. It should be considered in the diffrential diagnosis of intranasal masses. Total surgical excision is adequate treatment. Recurrence is rare. In this article two patients with recurrent lobuler capillary hemangioma of nasal septum presented with literature data.
Keywords: Lobuler capillary hemangioma , Pyojenic granüloma , Nasal septum , Epistaxis

Özet

Lobuler kapiller hemanjioma (LKH) sık görülen, iyi huylu, mukoza ve cildi tutan, pyojenik granülom olarak da adlandırılan vasküler lezyondur. Her yaşta görülse de daha çok 3. dekadda ve kadınlarda daha sık görülmektedir. Burunda nadir olarak görülür. Burun tıkanıklığı ve kanama, nazal kavitede bulunan LKH’nin en sık görülen semptomlarıdır. İntranazal kitlelerin ayırıcı tanısında akılda bulundurulması gereken bir patolojidir. Tedavide cerrahi total eksizyon yeterli olmaktadır. Rekürrens nadir olarak görülmektedir. Bu yazıda nazal septumda lobuler kapiller hemanjioma tanısı konan 2 olgu literatür bilgisi eşliğinde sunuldu.
Anahtar kelimeler: Lobuler kapiller hemanjioma , Pyojenik granülom , Nazal septum , Epistaksis
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment