Create Account
Forget Password

Authors

Gülüm İvgin Bayraktar
Haydarpaşa Numune Eğitim ve...
Çiğdem Kalaycık Ertugay
Haydarpaşa Numune Eğitim ve...
Selçuk Yıldız
Haydarpaşa Numune Eğitim ve...
Sema Zer Toros
Haydarpaşa Numune Eğitim ve...
Barış Naiboğlu
Haydarpaşa Numune Eğitim ve...

Who liked this


İrfan YORULMAZ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi...
04.02.2016

Followers


No record

UNILATERAL INFERIOR TURBINATE AGENESIS

UNILATERAL INFERIOR TURBINATE AGENESIS
Articles > Rhinology
Submitted : 30.12.2015
Accepted : 01.02.2016
Published: 01.02.2016

Abstract

Functional endoscopic sinus surgery is a common procedure in otorhinolaryngology practice therefore sinonasal anatomy and anatomic variations should be well known by otorhinolaryngologists. Like other paranasal structures, there are variations in conchal anatomy. Conchi are anatomic landmarks in sinus surgery and play an important role in nasal physiology. In our case, a 50 years old female patient who demonstrated left inferior turbinate agenesis with complaints of nasal obstruction and postnasal drip is studied.
Keywords: Inferior turbinate , Variation , Agenesis

Özet

Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisinin otorinolarengoloji kliniklerinde popüler bir cerrahi olması nedeniyle sinonazal anatomi ve potansiyel anatomik varyasyonlarının kulak burun boğaz hekimleri tarafından iyi bilinmesi gerekmektedir. Nazal konkalar diğer paranazal yapılarda olduğu gibi anatomik varyasyonlar gösterebilmektedir. Konkal yapının önemi endoskopik sinüs cerrahisinde anatomik referans noktalarından biri olması ve nazal fizyolojik balanstaki rolünden ileri gelmektedir. Bizim olgumuzda burun tıkanıklığı ve geniz akıntısı şikayetleriyle kliniğimize başvuran ve yapılan muayene ve tetkikleri sonrası sol alt konka agenezisi saptanan 50 yaşında bir kadın hastadan bahsedilmiştir.
Anahtar kelimeler: Aalt konka , Varyasyon , Agenezi
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.