Create Account
Forget Password

Authors

Kasım Durmuş
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp...
Hüseyin Bozkurt
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp...
Özge Korkmaz
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp...
Fevzi Can
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp...
Emine Elif Altuntaş
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp...

Who liked this


İrfan YORULMAZ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi...
12.09.2016

Followers


No record

DEPENDING ON THE HEAT PENETRATING REBARS NECK INJURY

DEPENDING ON THE HEAT PENETRATING REBARS NECK INJURY
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 10.03.2016
Accepted : 11.05.2016
Published: 11.05.2016

Abstract

Neck injuries are less common than body injuries in general practice. Considering neck's position and its function, injury's status can differ up to life threatening conditions. In this study, a 68 year old man with penetrating neck trauma after got hit by a falling construction rebar from above of his neck is presented. The physical and radiological evaluation, the rebar was seen entering from right occipital region and following a deep cruising under the platysma and exiting at sternocleidomastoid muscle's bottom 1/3 part. Patients were evaluated multidisciplinary and were operated to remove the foreign body. The patients who has any complications in his postoperative periods and who was discharged with recommendations.
We aimed to share a rare seen work accident case of penetrating neck injury caused by construction rebar in our study.
Keywords: Penetrating neck injuries , Rebar

Özet

Boyun yaralanmaları klinik praktikte genel vücut yaralanmalarına kıyasla daha az görülmektedir. Boynun konumu ve işlevi göz önüne alındığında bu bölgede meydana gelen yaralanmalar hastanın hayatını tehdit edici boyutlara ulaşabilir. Bu yazıda, inşaat demirinin yüksekten hastanın boynuna düşmesi sonrası boyunda penetran travma meydana gelen 68 yaşındaki erkek hasta sunulmuştur. Hastanın fizik muayenesi ve radyolojik incelemelerin de inşaat demirinin oksipital bölgenin sağ tarafından girip, platisma ve sternokleidomastoid kasın altından derin bir seyir izleyerek sternokleidomastoid kasın alt 1/3 seviyesinden çıkmış olduğu görüldü. Hasta multidisipliner olarak değerlendirildi ve yabancı cismin çıkartılması için operasyona alındı. Postoperatif dönemde herhangi bir nörolojik defisit izlenmedi. Takiplerinde komplikasyon gelişmeyen hasta önerilerle taburcu edildi.
Bu yazımızda iş kazası sonucu boyunda inşaat demirinin neden olduğu penetran yaralanmalı nadir görülen bir olguyu literatürle paylaşmayı amaçladık.
Anahtar kelimeler: Penetran boyun yaralanması , İnşaat demiri
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment