Create Account
Forget Password

Authors

Hakkı Caner İnan
İstanbul Üniversitesi Cerrah...
Haydar Murat Yener
İstanbul Üniversitesi Cerrah...
Mehmet Yılmaz
İstanbul Üniversitesi Cerrah...
Zülküf Burak Erdur
İstanbul Üniversitesi Cerrah...
Osman Kızılkılıç
İstanbul Üniversitesi Cerrah...

Who liked this


No Record

Followers


No record

GIANT HEMANGIOMA OF THE PHARYNX AND ETHANOL SCLEROTHERAPY

GIANT HEMANGIOMA OF THE PHARYNX AND ETHANOL SCLEROTHERAPY
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 05.08.2016
Accepted : 27.09.2016
Published: 27.09.2016

Abstract

Hemangiomas are benign vascular tumors which can arising from skin, mucosal surfaces and deep body parts such as muscles, bones and secretory glands. In the head and neck region they usually localized in the oropharynx and rarely in the nasopharynx. A 21-year-old female patient was consulted with nasal obstruction and frequent epistaxis. According to endoscopic examination and magnetic resonance imaging study a giant hemangioma was detected that originating from nasopharynx and extending to hypopharyx. Absolute alcohol(ethanol) was used as sclerosing agent in the treatment because of the size and localization of the tumor and the lesion regressed after treatment. 18 months follow up examination of the patient revealed no sign of recurrence.
Keywords: Hemangioma , pharynx , Sclerotherapy , Absolute ethanol

Özet

Hemanjiomlar deri,ve mukozal yüzeylerden veya kas, kemik, sekretuar bezler gibi derin vücut yapılarından köken alabilen benign vasküler tümörlerdir. Baş-boyun bölgesinde sıklıkla orofarenksi etkilerken, nadiren nazofarenkste de görülebilirler. 21 yaşında kadın hasta burun tıkanıklığı ve burun kanaması şikayetleri ile tarafımıza başvurdu. Endoskopik muayene ve manyetik rezonans görüntüleme çalışması sonucunda nazofarenksten köken alıp hipofarenkse uzanan dev hemanjiom tespit edildi. Tümörün lokalizasyonu ve boyutları nedeniyle tedavide saf alkol(etanol) sklerozan ajan olarak kullanıldı ve tedavi sonrası lezyon belirgin olarak geriledi. Hastanın 18 aylık takibinde rekürrens görülmedi.
Anahtar kelimeler: Hemanjiom , farenks , Skleroterapi , Saf etanol
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment