Create Account
Forget Password

Authors

Hamdi Taşlı
Gülhane Eğitim Araştırma Has...
Ömer Karakoç
Gülhane Eğitim Araştırma Has...

Who liked this


ABDULLAH DEMİRKAN
sağlık bakanlığı
05.02.2017

Followers


No record

PENETRATING INJURY OF PALATE IN A CHILD

PENETRATING INJURY OF PALATE IN A CHILD
Articles > Pediatric Otolaryngology
Submitted : 14.12.2016
Accepted : 12.01.2017
Published: 12.01.2017

Abstract

Penetrating oral cavity injuries constitute almost 1-2% of pediatric trauma patients despite being rarely seen in ENT physicians. They frequently seen in childhood ages especially in males and occures after falling on the foreign body which is hold in mouth. Palate is the major anatomic structure likely to be damaged after the penetrating oropharyngeal injuries. Also they can cause serious morbidity and even mortality by damaging vital anatomic structures, such as the internal carotid artery, located in the vicinity of the oral cavity. In this study we presented a 6 year old male who had falled on a wooden bar held in his mouth and injured his palate.
Keywords: palate , penetrating injury

Özet

Penetran oral kavite yaralanmaları KBB hekimlerince nadir rastlanmasına rağmen pediyatrik travma hastalarının neredeyse %1-2’sini oluşturmaktadır. Oral kavite penetran yaralanmaları daha çok 6 yaş ve altındaki erkek çocuklarda ağız içinde yabancı bir cisim var iken cismin üzerine düşülmesi şeklinde gerçekleşir. Orofarenks penetran yaralanmaları ile zarar görmesi muhtemel anatomik yapılardan ilki ağız içerisinde tutulan yabancı cismin sıklıkla temas ettiği damaktır. Penetran yaralanmalar oral kavite komşuluğunda bulunan internal karotis arter gibi hayati anatomik yapılara zarar vererek ciddi morbidite ve hatta mortaliteye yol açabilir. Burada ağız içinde tuttuğu yaklaşık 1 metre uzunluğundaki tahta çubuk üzerine düşmesi sonrası damağında penetran yaralanma gerçekleşen 6 yaşındaki erkek olgu sunuldu.
Anahtar kelimeler: damak , penetran yaralanma
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment