Create Account
Forget Password

Authors

Mert Cemal Gökgöz
Gülhane Eğitim Araştırma Has...
Buket Canda
Gülhane Eğitim Araştırma Has...
Hamdi Taşlı
Gülhane Eğitim Araştırma Has...
Halil Altın Karataş
Gülhane Eğitim Araştırma Has...
Umut Kara
Gülhane Eğitim Araştırma Has...

Who liked this


Mert Cemal Gökgöz
Gülhane Eğitim Araştırma Hastanes...
27.04.2017

Followers


No record

TRACHEOSTOMY APPROACH IN ANAPLASTIC THYROID CARCINOMA: A CHALLENGING CASE

TRACHEOSTOMY APPROACH IN ANAPLASTIC THYROID CARCINOMA: A CHALLENGING CASE
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 26.01.2017
Accepted : 26.04.2017
Published: 26.04.2017

Abstract

Anaplastic thyroid carcinoma is a rare malignancy of the thyroid gland with poor prognosis and rapid progression. The local invasion of the mass and the pressure effect on the trachea can cause stridor and dyspnea. The cause of death in patients are often airway involvement and metastatic disease. Tracheostomy should be considered as a palliative treatment method, only in patients who have severe respiratory problems. In this case we presented our approach in patients with difficulty in breathing and tracheal access due to anaplastic thyroid carcinoma.
Keywords: Anaplastic Thyroid Carcinoma , Tracheostomy

Özet

Anaplastik tiroid karsinomu, tiroid bezinin nadir görülen, kötü prognozlu ve hızlı ilerleyen bir malignitesidir. Kitlenin lokal invazyonu ve trakeaya oluşturduğu bası etkisi nedeniyle, hastalarda stridor ve dispne ortaya çıkabilir. Hastalarda ölüm nedeni sıklıkla havayolu tutulumu ve metastatik hastalıklardır. Trakeotomi, palyatif bir tedavi yöntemi olmakla beraber sadece ciddi solunum sıkıntısı olan hastalarda düşünülmelidir. Biz bu olguda anaplastik tiroid karsinomu nedeniyle solunum sıkıntısı ve trakeaya ulaşım zorluğu olan hastadaki trakeotomi yaklaşımımızı sunduk.
Anahtar kelimeler: Anaplastik Tiroid Karsinomu , Trakeotomi
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment