Create Account
Forget Password

Authors

Ahmed Cihad Doruk Doruk
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak...
Selvet Erdoğan
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak...
Ata Alperen Erşahan
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak...
Murat Öztürk
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak...

Who liked this


No Record

Followers


No record

A RARE CASE REPORT: ARTERIOVENOUS MALFORMATION OF AURICULA

A RARE CASE REPORT: ARTERIOVENOUS MALFORMATION OF AURICULA
Articles > Otology
Submitted : 10.05.2017
Accepted : 01.11.2017
Published: 01.11.2017

Abstract

Arteriovenous malformation (AVM) is a vascular anomaly which usually occurs within the cranium. It is caused by the congenital defects of vascular development. It seems rarely in auricula within extracranium. When it occurs, it effects pediatric population superiorly. Its incidence in adults is also very rare. If AVM is diagnosed on adult patient, secondary reasons are investigated as trauma, infection.
AVM could cause rash, calor in the involved skin, pulsation, bruit, mass effect, pain, ulceration, bleeding and infection as far as cardiac failure. Also it could make tinnitus, hearing loss like otologic symptoms by external ear canal involvment.
We diagnosed and treated 39 years old woman who had right auricula AVM with the complaints of pulsatil tinnitus that presented at our outpatient clinic.
Keywords: Auricula , arteriovenous malformation , vascular

Özet

Arteriovenöz malformasyon (AVM) vasküler bir anomali olup genellikle intrakraniyal yerleşimlidir. Daha çok konjenital nedenli vasküler gelişimdeki defektler sonucu oluşur. Ekstrakranyal olarak aurikulada nadiren ortaya çıkar. Ortaya çıktığında da pediatrik popülasyonu etkiler, erişkinlerde görülmesi daha da nadirdir. Erişkin hastada görüldüğünde travma, enfeksiyon gibi sekonder nedenler araştırılır.
Tutulan ciltte kızarıklık, ısı artışı, üfürüm, pulsasyon, büyüyen lezyon, ağrı, ülserasyon, kanama ve enfeksiyondan, kardiyak yetmezliğe kadar gidebilecek sistemik sorunlara yol açabilir. Ayrıca tinnitus, dış kulak kanalı etkilenmesine bağlı işitme azlığı gibi otolojik semptomlara sebep olabilir.
Kliniğimize pulsatil tinnitus şikayetiyle başvuran 39 yaşında kadın hastaya, aurikula AVM tanısı konularak tedavisi gerçekleştirildi.
Anahtar kelimeler: Aurikula , arteriovenöz malformasyon , vasküler
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.