Create Account
Forget Password

Authors

Mehmet Emrah Ceylan
Özel Davraz Yaşam Hastanesi
Çağrı Çelik
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araş...
Aynur Aliyeva
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araş...
Abdullah Dalgıç
Sağlık Bilimleri Üniversites...

Who liked this


No Record

Followers


No record

EPIDERMOID CYST EXTENDING TO THE PARAPHARYNGEAL REGION

EPIDERMOID CYST EXTENDING TO THE PARAPHARYNGEAL REGION
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 08.03.2017
Accepted : 16.08.2017
Published: 16.08.2017

Abstract

Epidermoid cyst is a benign and slowly growing congenital anomaly developed from the skin extensions. The epidermoid cyst located in the submandibular region is associated with the mylohyoid muscle and is usually located in the midline. As the size increases, it may cause dysphagia and intubation and / or respiratory distress due to expanding beside near structures. Rarely, it may extend from the neck midline to the lateral neck and parapharyngeal space. The epidermoid cyst located in neck can cause difficulty in chewing, dyspnea, dysphonia and dysphagia and can reach life-threatening dimensions. Repeated infections can lead to impaired quality of life. Spontaneous rupture and suppuration can lead to increased morbidity. Low risk of malignant transformation is present.
In this case report, it is aimed to present the excision of giant epidermoid cyst located lateral to the neck with external incision, which is rarely seen extending from the floor of the mouth to the submandibular and left parapharyngeal region.
Keywords: Neck , Epidermoid Kist , Parafarengeal.

Özet

Epidermoid kist deri uzantılarından gelişen benign ve yavaş büyüyen doğumsal bir kitledir. Submandibular bölgeye yerleşik epidermoid kist mylohyoid kasla ilişkide ve genellikle orta hatta yerleşim gösterir. Boyutları arttıkça çevreye yaptığı bası nedeniyle yutmada güçlüğe, epiglot ve larenksin itilmesine bağlı entübasyon ve/veya solunum güçlüğüne neden olabilirler. Ender olarak boyun orta hattından saparak yan boyun ve parafarengeal alana kadar uzanım gösterebilir. Boyunda yerleşik epidermoid kist çiğnemede güçlük, dispne, disfoni ve disfajiye neden olabilir ve hayatı tehdit edecek boyutlara ulaşabilir. Tekrarlayan enfeksiyonlar nedeniyle hayat kalitesinde bozulmaya, spontan rüptür nedeniyle süpürasyona ve morbidite artışına yol açabilir. Düşük oranda malign dönüşüm riski mevcuttur.
Bu olgu sunumunda ağız tabanından submandibular ve parafarengeal bölgeye ender görülecek şekilde uzanım gösteren dev epidermoid kistin dıştan yapılan kesiyle çıkartılmasının sunulması amaçlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Boyun , Epidermoid Kist , Parafarengeal.
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment