Create Account
Forget Password

Authors

Mehmet Emrah Ceylan
Özel Davraz Yaşam Hastanesi
Gözde Ceylan
Isparta Şehir Hastanesi
Abdullah Dalğıç
Saglık Bilimleri Üniversites...

Who liked this


İrfan YORULMAZ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi...
21.02.2018

Followers


No record

PATULOUS EUSTACHI: PEDIATRIC CASE REPORT

PATULOUS EUSTACHI: PEDIATRIC CASE REPORT
Articles > Otology
Submitted : 19.01.2018
Accepted : 09.02.2018
Published: 09.02.2018

Abstract

It is called patulous eustachian tube that the eustachi remains open at resting. Diagnosis can be made by visualizing the respiratory movements of the tympanic membrane during breathing. A 10-year-old male patient presented with complaints of fullness and buzzing in his head. The patient had an adenoidectomy 6 years ago. On his examination, his tympanic membrane was acting like a sail with breathing. In audiological examinations performed, pure tone hearing threshold averages were within normal limits in both ears. In his tympanometric evolution he had type-AD on the right side and tympanogram curve type on the left showing simultaneous fluctuation with respiration. Surgical treatment was suggested to the patient but he did not accept. Then weight gain and position suggestions made to patient. It was learned that the patient complied with the recommendation six months later, weighed 9 pounds and had a marked improvement in his complaints. There is no gold standard among treatment options. In the planning of treatment, the etiologic factor must be removed first. It is advisable to recommend minimally invasive and reversible surgical procedures in the first place after conservative treatment.
Keywords: Adenoidectomy , Tympanic Membrane , Eustachian Tube

Özet

Patuloz östaki istirahat halinde östaki tüpünün açık kalmasıdır. Hastalarda otofoni, nefes alıp vermekle senkronize uğultu gibi hayat kalitesini azaltan şikayetlere neden olabilir. Tanı, bir nazal pasajdan zorlu nefes alıp verme sırasında kulak zarının solunumsal hareketlerinin görülmesi ile konulabilir. On yaşında erkek hasta uzun zamandır süren kulaklarda dolgunluk ve uğultu şikayeti ile başvurdu. Hastanın özgeçmişinde 6 yıl önce adenoidektomi öyküsü mevcuttu. Hastanın yapılan muayenesinde kulak zarları, nefes alıp vermekle, solunumla senkronize olacak şekilde hareketliydi. Yapılan odyolojik incelemede saf ses ortalamaları her iki kulakta normal sınırlardaydı. Timpanometride sağda tip AD, solda ise solunumla eş zamanlı fluktuasyon gösteren timpanogram eğrisi tipinde bulgular vardı. Hastaya cerrahi tedavi önerildi fakat hasta kabul etmedi. Bunun üzerine hastaya kilo alımı ve pozisyon önerilerinde bulunuldu. Hastaya konservatif tedavi önerildi ve kilo alması tavsiye edildi. Hastanın altı ay sonraki kontrolünde 4 kilo aldığı ve şikayetlerinde azalma olduğu öğrenildi.Tedavi seçenekleri arasında altın standart tedavi yöntemi yoktur. Tedavi planlamasında öncelikle etyolojik faktörün ortadan kaldırılması gerekir. Hastaya konservatif tedavi önerileri sonrasında minimal invaziv ve geri dönülebilir cerrahi yöntemlerin ilk sırada önerilmesi tavsiye edilir.
Anahtar kelimeler: Adenoidektomi , Timpanik Membran , Östaki Tüpü
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.