Create Account
Forget Password

Authors

Ali Bayram
Kayseri Eğitim ve Araştırma...
Mehmet Yaşar
Kayseri ve Eğitim Araştırma...
Yücel Tekin
Kayseri Şehir Hastanesi
Serkan Altıparmak
Kayseri Şehir Hastanesi

Who liked this


No Record

Followers


No record

CUTANEOUS LEIOMYOSARCOMA OF THE SUBMANDIBULAR REGION

CUTANEOUS LEIOMYOSARCOMA OF THE SUBMANDIBULAR REGION
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 12.07.2018
Accepted : 08.10.2018
Published: 08.10.2018

Abstract

Soft tissue sarcomas account for 1% of malignant tumors in the head and neck region, whereas leiomyosarcoma (LMS) constitutes 1-4% of all soft tissue sarcomas in this area. Leiomyosarcoma is a smooth muscle malignant tumor that can present either superficially (cutaneous or subcutaneous), or in the deeper tissues. A cutaneous variant of LMS is derived from erector pili muscles of hair follicles. Here, we present a cutaneous LMS of the submandibular region with a history of five years in a 72-year-old male patient. Total surgical removal of the tumor with a 1 cm surgical margin was performed and the patient is tumor free 12 months after the surgery. Due to the benign clinical aspect and rarity of cutaneous LMS in the head and neck region, a missed or delayed diagnosis of a tumor may lead to a more advanced disease. Total surgical removal of the tumor with a narrow surgical margin may be an adequate treatment in the head and neck area, however, further studies with a larger number of patients are required to clarify the optimal surgical margins.
Keywords: Leiomyosarcoma , Skin , Head and Neck Neoplasms

Özet

Yumuşak doku sarkomları, baş boyun bölgesindeki malign tümörlerin %1’ini oluşturmakta iken leiomyosarkom (LMS) bu bölgedeki tüm yumuşak doku sarkomlarının %1-4’üdür. Leiomyosarkom düz kas kökenli bir malign tümör olup yüzeyel (kütanöz ya da subkütan) ya da derin dokularda ortaya çıkabilir. Leiomyosarkomun kütanöz varyantı kıl foliküllerinin erector pili kaslarından gelişir. Burada 72 yaşındaki erkek hastada submandibuler bölgede 5 yıldır mevcut olan kütanöz LMS vakası sunulmuştur. Hastada tümör 1 cm cerrahi sınırla total olarak çıkarılmış ve 12 aydır nüks izlenmemiştir. Baş boyun bölgesi kütanöz LMS’u, nadir olması ve benign klinik görünümü sebebiyle, ileri hastalığa götürebilecek yanlış ya da gecikmiş tanılara neden olabilir. Baş boyun bölgesinde yakın cerrahi sınır ile total cerrahi eksizyon yeterli tedavi olabilse de, ile optimal cerrahi sınır miktarının netleştirilmesi için daha çok sayıda hastayı içeren başka çalışmalar gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: Leiomyosarkom , Cilt , Baş ve Boyun Neoplazmları
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.