Create Account
Forget Password

Authors

Mehmet Eser Sancaktar
Samsun Eğitim ve Araştırma H...
Mehmet Çelebi
Samsun Eğitim ve Araştırma H...
Mustafa Bakırtaş
SBÜ Samsun Eğitim ve Araştır...
Mehmet Turgut
On Dokuz Mayıs Üniversitesi

Who liked this


No Record

Followers


No record

ISOLATED LYMPHOMA WITH TONGUE BASE LOCALISATION OBSTRUCTING AIRWAY

ISOLATED LYMPHOMA WITH TONGUE BASE LOCALISATION OBSTRUCTING AIRWAY
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 05.06.2018
Accepted : 19.10.2018
Published: 19.10.2018

Abstract

Extranodal lymphomas are often located in the gastrointestinal system, followed by Waldeyer lymphatic ring in head and neck. Tongue base localisation is extremely rare. A 39-year old male presented with complaints of difficulty in swallowing, speech impairment, breathing problems during sleep and the feeling of strangulation when lying supine for several months. In the laryngoscopic examination, a smooth-surfaced mass of approximately 4 x 4 cm was determined with submucosal location, almost completely covering the tongue base and pushing the epiglottis towards the larynx lumen. Other findings were normal and there was no comorbidity. Following the radiological tests, direct laryngoscopy was applied under general anaesthesia both for diagnostic purposes and to relieve the airway. The section of the solid mass in the tongue base protruding into the lumen was excised. He was extubated properly and the pathology examination was reported as a malignant diffuse large B cell lymphoma. The treatment was completed with chemotherapy followed by radiotherapy. During a 1-year follow-up period, no recurrence was observed. In patients presenting with Waldyer ring mass lymphomas should be kept in mind and it should be neccessary to excise larger mass to relieve airway quickly despite the different tratment modality of lenfomas.
Keywords: Lymphoma , tongue base , airway obstruction

Özet

Ekstranodal lenfomalar gastrointestinal sistemden sonra en sık baş boyun bölgesinde, Waldeyer lenfatik halkasında yerleşim gösterirler. Dil kökündeki yerleşimi ise oldukça nadirdir. 39 yaşında mobilya işçisi erkek hasta birkaç aydır olan yutma güçlüğü, konuşma bozukluğu ve uykuda nefesinde durma, boğulma hissi gibi yakınmalarla kliniğimize başvurdu. Son zamanlarda nefes alma zorluğunun giderek arttığını ve özellikle sırtüstü yattığında boğulur gibi olduğunu söyleyen hastanın larengoskopik muayenesinde dil kökünü tama yakın kaplayan, epiglotu larenks lümenine doğru ittiren, düzgün yüzeyli, yaklaşık 4x4 cm boyutlarında submukozal yerleşimli bir kitleyle karşılaşıldı. Diğer muayene ve laboratuar bulguları doğaldı. Özgeçmişinde başka bir hastalığı bulunmayan hastaya radyolojik tetkiklerden sonra hem tanısal hem de havayolunu rahatlatmaya yönelik genel anestezi altında direkt larengoskopi yapıldı. Dil kökündeki düzgün yüzeyli solid kitleden lümene sarkan kısmı eksize edildi, kitle tek odak halinde idi ve diğer larengeal ve hipofaringeal yapılar doğaldı. Sorunsuz ekstübe olan hastanın patoloji sonucu “malign diffüz büyük B hücreli lenfoma” olarak raporlandı. Kemoterapi ve sonrasında radyoterapi ile tedavisi tamamlandı. 1 yıllık takiplerinde nüks gözlenmedi. Waldeyer halkası yerleşimli kitlelerde lenfomalar akılda tutulmalıdır ve bu bölgede yerleşen lenfomalar hızlı büyüyüp havayolunu tıkadıklarından dolayı tedavi modaliteleri farklı olmasına rağmen geniş eksizyonları gerekebilir.
Anahtar kelimeler: Lenfoma , dil kökü , havayolu tıkanıklığı
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment