Create Account
Forget Password

Authors

Adem Bora
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp...
Neşe Kurt Özkaya
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp...
Kasım Durmuş
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp...
Emine Elif Altuntaş
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp...

Who liked this


No Record

Followers


No record

REVIEW OF UNILATERAL ISOLATED NONSYNDROMIC ALAR CARTILAGE ABSENCES CASE WITH LITERATURE

REVIEW OF UNILATERAL ISOLATED NONSYNDROMIC ALAR CARTILAGE ABSENCES CASE WITH LITERATURE
Articles > Facial Plastic Surgey
Submitted : 27.07.2017
Accepted : 26.03.2019
Published: 26.03.2019

Abstract

Congenital anomalies of the nose with the absence of alar cartilage are extremely rare. Trauma and infections are usually accused in etiology. The lack of alar cartilage causes functional and aesthetic problems. Isolated congenital deformities of the alar cartilage are frequently diagnosed incidentally during surgery. There is no consensus on how the reconstruction should be done.
In this review, we present a case unilateral isolated alar cartilage defect whose findings, our diagnosis and treatment approach with similar cases in the literature.
Keywords: Alar defect , Congenital , Nasal deformities , Reconstruction

Özet

Alar kartilajın yokluğu ile giden burnun konjenital anomalileri son derece nadirdir. Genellikle travma ve enfeksiyonlar etyolojide suçlanmaktadır. Alar kıkırdağın olmaması fonksiyonel ve estetik açıdan problemlere sebep olmaktadır. Alar kıkırdağın izole konjenital deformiteleri ise sıklıkla cerrahi sırasında tesadüfen tanı alır. Rekonstrüksiyonun nasıl yapılacağı konusunda ortak bir konsensus bulunmamaktadır.
Bu derlemede tek taraflı izole alar kıkırdak yokluğu tespit edilmiş olan olgumuzun bulguları, tanısı ve tedavi yaklaşımımızı literatür yer alan benzer olgularla birlikte değerlendirerek sunmayı amaçladık.
Anahtar kelimeler: Alar defekt , Konjenital , Nazal deformiteler , Rekonstrüksiyon
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment