Create Account
Forget Password

Authors

Abitter Yücel
Sağlık Bilimleri Üniversites...
Muhammed Furkan Işık
Sağlık Bilimleri Üniversites...
Ekrem Özsöz
Sağlık Bilimleri Üniversites...
Mehmet Akif Alan
Sağlık Bilimleri Üniversites...

Who liked this


No Record

Followers


No record

AN UNUSUAL FOREIGN BODY AT OROPHARYX: LEECH

AN UNUSUAL FOREIGN BODY AT OROPHARYX: LEECH
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 22.01.2021
Accepted : 29.03.2021
Published: 29.03.2021

Abstract

Leeches are blood-sucking hermaphrodite parasites and more common in rural areas. They usually occur after drinking untreated rural water or swimming in rivers or lakes. In this way, it mostly involves the upper respiratory tract. In this case, we presented a 65-year-old female patient who presented with hemoptysis due to the leech in the oropharynx.
Keywords: Leech , oropharynx , hemoptysis

Özet

Sülükler kan emici hermafrodit parazitleridir ve kırsal alanlarda daha yaygındır. Genellikle arıtılmamış kırsal su içtikten ya da nehir veya göllerde yüzdükten sonra ortaya çıkarlar. Bu yol ile bulaşta sıklıkla üst solunum yoluna yapışırlar. Bu olguda biz 65 yaşında hemoptizi şikayeti ile başvuran ve orofarenksinde sülük tespit edilen bir bayan hastayı sunduk.
Anahtar kelimeler: Sülük , orofarinks , hemoptizi
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment