Create Account
Forget Password

Authors

Begüm Buse Çakır
Çanakkale Onsekiz Mart Ünive...
Özge Çağlar Çil
Çanakkale Onsekiz Mart Ünive...
Yasemen Adalı
Çanakkale Onsekiz Mart Ünive...
Oğuz Güçlü
Çanakkale Onsekiz Mart Ünive...
Erkan Tezcan
Çanakkale Onsekiz Mart Ünive...

Who liked this


Orhan YILMAZ
SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH K...
17.01.2022

Followers


No record

RARE CASE OF ISOLATED LYMPHADENOPATHY: LEISHMANIA

RARE CASE OF ISOLATED LYMPHADENOPATHY: LEISHMANIA
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 20.12.2020
Accepted : 04.06.2021
Published: 04.06.2021

Abstract

Leishmaniasis is a parasitic disease group that is transmitted by the bite of infected female phlebotominic sand flies. It can be seen in 3 different forms such as cutaneous, mucocutaneous and visceral Leishmaniasis. Visceral leismaniasis (VL) can manifest in various clinical forms; causes malaise, weight loss and fever of unknown origin. In physical examination, pallor, hepatosplenomegaly and lymphadenopathy are common findings in the skin and mucous membranes. In this case report, we have been clinically clinically treated for 3 months with isolated cervical lymphadenopathy. A 34-year-old man was informed about the diagnosis and treatment
Keywords: leishmaniasis , lymphadenopathy , uncommon

Özet

Leishmaniasis, enfekte olmuş dişi flebotominik kum sineklerinin ısırmasıyla bulaşan paraziter bir hastalık grubudur. Kutanöz, mukokutanöz ve viseral Leishmaniasis gibi 3 farklı formda görülebilir. Visceral leismaniazis çeşitli klinik formlarda kendini gösterebilir ; sıklıkla halsizlik, kilo kaybı ve nedeni bilinmeyen ateşe sebep olur. Fizik muayenede deri ve mukozalarda solukluk, hepatosplenomegali ve lenfadenopati sık karşılaşılan bulgulardır. Bu olgu sunumunda, 3 ay boyunca izole servikal lenfadenopati ile klinigimize başvuran 34 yaşında bir erkek tanı ve tedavisi hakkinda bilgi verilmistir.
Anahtar kelimeler: leismaniazis , lenfadenopati , nadir
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment