Create Account
Forget Password

Authors

Suphi Bulğurcu
Tepecik Eğitim ve Araştırma...
Eyup Baz
Sultan Abdülhamid Han Eğitim...
Evren Erkul
Sultan Abdülhamid Han Eğitim...
Engin Çekin
Sultan Abdülhamid Han Eğitim...

Who liked this


No Record

Followers


No record

SYNCHRONOUS IPSILATERAL WARTHIN TUMOR AND BASAL CELL ADENOMA IN PAROTID GLAND

SYNCHRONOUS IPSILATERAL WARTHIN TUMOR AND BASAL CELL ADENOMA IN PAROTID GLAND
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 28.01.2021
Accepted : 17.05.2021
Published: 17.05.2021

Abstract

Salivary gland neoplasms make up 3%-4% of head and neck neoplasms. Salivary gland neoplasms are present most often in the parotid gland. It is a rare case to see synchronous salivary gland tumors with different histological type at the ipsilateral salivary gland. In this study, the diagnosis and treatment process of a patient with an unrelated synchronous warthin tumor and basal cell adenoma combination in the ipsilateral parotid gland was described.
Keywords: Biopsy , neoplasms , parotid gland.

Özet

Tükürük bezi neoplazileri baş ve boyun tümörlerinin %3-4'ünü oluşturur. Tükürük bezi neoplazileri en sık parotis bezinde bulunur. İpsilateral tükürük bezinde farklı histolojik tipte senkronize tükürük bezi tümörlerinin görülmesi nadir bir durumdur. Bu çalışmada, ipsilateral parotis bezinde senkron warthin tümörü ve bazal hücre adenomu saptanan bir hastanın tanı ve tedavi süreci sunuldu.
Anahtar kelimeler: Biyopsi , neoplasm , parotis bezi.
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment