Create Account
Forget Password

Authors

Serhan Keskin
Gebze Fatih Devlet Hastanesi
Arzu Tatlıpınar
Fatih Sultan Mehmet Eğitim v...
Selami Uzun
Fatih Sultan Mehmet Eğitim v...
Vehip Beyazgün
Fatih Sultan Mehmet Eğitim v...
Nurver Özbay
Fatih Sultan Mehmet Eğitim v...

Who liked this


No Record

Followers


No record

EXTRANODAL MARGINAL ZONE B CELL LYMPHOMA IN PAROTID GLAND: A RARE CLINIC ENTITY

EXTRANODAL MARGINAL ZONE B CELL LYMPHOMA IN PAROTID GLAND: A RARE CLINIC ENTITY
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 26.05.2021
Accepted : 04.06.2021
Published: 04.06.2021

Abstract

Mucosal Associated Lymphoid Tissue (MALT) lymphomas are a type of lymphoma that develops from mucosa-specific lymphoid tissue and are most commonly seen in the stomach. Primary lymphomas of the salivary glands are extremely rare. Lymphomas constitute approximately 2-5% of all salivary gland tumors and is the most common MALT lymphoma. Surgical excision and subsequent histopathological examination take an important role in the diagnosis and treatment of MALT lymphomas. A 33-year-old female patient who was admitted to our clinic with the complaint of gradually growing painless swelling in the right half of the mandible for two years, was operated with a pre-diagnosis of parotid mass as a result of her examination and tests, and diagnosed with low grade Extranodal Marginal Zone B-cell lymphoma, as a result of the histopathological examination of the surgical specimen was presented in this case report. The case was discussed in the light of the literature in terms of symptoms, diagnosis and surgical method to be preferred.
Keywords: Extranodal Marginal Zone B cell lymphoma , parotid gland , parotidectomy

Özet

Mukoza İlişkili Lenfoid Doku (MALT) lenfomaları; mukozaya özgün lenfoid dokudan gelişen lenfoma türüdür ve en sık midede görülürler. Tükürük bezlerinin primer lenfomaları oldukça nadir görülür. Lenfomalar tüm tükürük bezi tümörlerinin yaklaşık %2-5’ini oluştururlar ve en sık görülen MALT lenfomadır. MALT lenfomalarının tanısının konulmasında ve tedavisinde cerrahi eksizyon ve sonrasında yapılan histopatolojik incelemenin çok önemli rolü bulunmaktadır. Bu olgu sunumunda iki senedir mandibula sağ yarımında gitgide büyüyen ağrısız şişlik şikayeti ile kliniğimize başvuran, yapılan muayenesi ve tetkikleri sonucunda parotis kitlesi ön tanısı ile opere edilen, cerrahi spesimenin histopatolojik incelemesi sonucunda Ekstranodal Marjinal Zon B hücreli lenfoma, low grade tanısı konulan 33 yaşında kadın hasta sunulmuştur. Olgu; semptom, tanı ve tercih edilecek cerrahi yöntem açısından literatür ışığında tartışıldı.
Anahtar kelimeler: Ekstranodal Marjinal Zon B hücreli lenfoma , parotis bezi , parotidektomi
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment