Create Account
Forget Password

Authors

Hasan Şafakoğulları
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp...
Remzi Tınazlı
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp...
Eda Tuna Yalçınozan
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp...

Who liked this


No Record

Followers


No record

ENDONAZAL ENDOSCOPIC REPAIR IN TRAUMATIC CSF RINORE

ENDONAZAL ENDOSCOPIC REPAIR IN TRAUMATIC CSF RINORE
Articles > Rhinology
Submitted : 11.10.2021
Accepted : 21.10.2022
Published: 21.10.2022

Abstract

CSF rhinorrhea is defined as CSF escape from abnormal passageways from the subarachnoid space to the sinonasal space. There are three types of CSF fistulas: traumatic, iatrogenic, and spontaneous (1). Fistulas can also be divided into three according to CSF pressure: those with increased intracranial pressure (2), those with normal intracranial pressure or those with low intracranial pressure (3). In the anamnesis of a 71-year-old female patient who applied to our outpatient clinic with the complaint of occasional clear fluid from the nose for 6 months in June 2020, she had a head trauma due to falling just before the onset of her complaints. On examination, it was seen that a transparent fluid, increased by tilting the head forward and valsava, was flowing out from the left middle turbinate and meatus region. A 3 mm bone defect was detected in the anterior middle part of the ethmoid cells in MRI, CT and CT cisternography, which was performed after the positive beta-2 transfer from the collected fluid and the findings supporting the cerebrospinal fluid in the biochemical analysis. In this article, the diagnosis and treatment of CSF rhinorrhea after head trauma was reviewed in detail in the light of the literature.
Keywords: Rhinorrhea , Head Trauma , CSF , Intranasal Surgery , Skull Base

Özet

BOS rinoresi, subaraknoid boşluktan sinonazal boşluğa anormal geçiş yollarından BOS kaçışı olarak tanımlanır. Travmatik, iyatrojenik ve spontan olmak üzere üç tip BOS fistülü vardır (1). BOS basıncına göre de fistüller üçe ayrılabilir: kafa içi basıncı artmış olanlar (2), kafa içi basıncı normal olanlar (1) veya kafa içi basıncı düşük olanlar (3).
Haziran 2020 de 6 aydır burundan ara ara şeffaf sıvı gelme şikayeti ile polikliniğimize başvuran 71 yaşındaki kadın hastanın anamnezinde şikayetlerinin başlamasından hemen önce düşmeye bağlı kafa travması vardı. Muayenede başını öne eğmekle ve valsava ile artan şeffaf bir sıvının sol orta konka ve mea bölgesinden dışarıya aktığı görülüyordu. Toplanan sıvıdan bakılan beta-2 transferinin pozitif olması ve biyokimyasal analizde beyin omirilik sıvısını destekleyen bulgular saptanması üzerine yaptırılan MRI ,CTve CT sisternografi de etmoid hücrelerin ön orta bölümünde 3 mm kemik defekti tespit edildi. Bu bulgularla travmatik BOS fistül tanısı konan hastaya, akıntının aktif olduğu dönemde intranazal endoskopik fistül tamiri yapıdı.
Bu yazıda kafa travması sonrası gelişen BOS rinoresinin tanı ve tedavisi detaylı olarak literatür ışığında gözden geçirildi.

Anahtar kelimeler: Rinore , Kafa Travması , BOS , İntranazal Cerrahi , Kafa Tabanı
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment