Create Account
Forget Password

Authors

Buğra Subaşı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üni...
Mehmet Hüseyin Metineren
Kütahya Sağlık Bilimleri Üni...
Sema Köse
Kütahya Sağlık Bilimleri Üni...
Seçkin Akbal
Kütahya Sağlık Bilimleri Üni...

Who liked this


No Record

Followers


No record

A RARE CASE REPORT: MAMMARY ANALOGUE SECRETORY CARCINOMA OF THE SALIVARY GLAND

A RARE CASE REPORT: MAMMARY ANALOGUE SECRETORY CARCINOMA OF THE SALIVARY GLAND
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 10.09.2022
Accepted : 18.11.2022
Published: 18.11.2022

Abstract

The incidence of malignant tumors is lower than benign masses among the salivary gland tumors. Malign tumors representing about %3-4 of all head and neck cancers. The most common tumor localisation is the parotid. Nutrition, smoking and alcohol abuse, radiation exposure and genetic factors are thought to related to tumorigenesis however etiologic factors are still not clear. Symptoms vary based on the localization of the gland and minor or major salivary gland involvement. Patients mostly present with painless swelling in the gland. Mammarian analogue secretory carcinome (MASC) of salivary gland is new described entity, it is one of the low-grade malignant tumors morphologically equivalent to secretory carcinoma of the breast. It is very rare in the salivary gland. ETV6-NRTK3 gene fusion has been reported at a rate of 90% in secretory carcinoma of the salivary gland, but it is known that there may be genetic variants furthermore it is shown that variants may present more aggressive clinical course. In this case report, in the light of the literature, we aimed to present a 19-year-old female patient who was operated for right parotid gland tumor and diagnosed with secretory carcinoma after histopathological examination.
Keywords: Mammary analogue secretory carcinoma , salivary gland tumors , parotid , Head and neck surgery

Özet

Tükürük bezi tümörleri arasında malign tümör insidansı benign kitlelere göre düşüktür. Malign tükürük bezi tümörleri tüm baş boyun kanserlerinin %3-4 ünü oluşturmaktadır. Tükürük bezleri arasında en yaygın tümör lokalizasyonu parotistir. Tümörogenezle ilişkili etiyolojik faktörler halen aydınlatılmış değildir ancak beslenme, sigara ve alkol kullanımı, iyonize radyasyon maruziyeti ve genetik yatkınlık en çok suçlanan etkenlerdir. Semptom ve bulgular glandın lokalizasyonu ve minör ya da majör tükürük bezi tutulumuna göre değişmekle birlikte, çoğunlukla glandda ağrısız şişlik ile kendini göstermektedir. Tükürük bezinin sekretuar karsinomu yeni tanımlanmış bir antite olmakla birlikte morfolojik olarak memenin sekretuar karsinomuna eşdeğer, düşük dereceli, malign tümörlerden biridir. Tükürük bezinde oldukça nadir görülmektedir. Genellikle non invaziv seyreden tükrük bezinin sekretuvar karsinomunda %90 oranında ETV6-NRTK3 gen füzyonu bildirilmiştir ancak genetik varyantlar olabildiği ve varyantların daha agresif klinik seyir gösterdiği bilinmektedir. Bu olgu sunumunda, sağ parotis bezinde kitle nedeniyle tarafımıza başvurup operasyon sonucunda histopatolojik olarak sekretuar karsinom tanısı alan 19 yaşındaki kadın hastayı literatür eşliğinde sunmayı amaçladık.
Anahtar kelimeler: Memenin sekretuar karsinom analoğu , tükürük bezi tümörleri , parotis , Baş boyun cerrahisi
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment