Create Account
Forget Password

Authors

Elvan Evrim Ünsal Tuna
Ankara Numune Eğitim ve Araş...
Burak Türkay
Ankara Numune Eğitim ve Araş...
Selma Kurukahvecioğlu
Ankara Numune Eğitim ve Araş...
Ömür Ataoğlu
Gazi Üniversitesi Tıp Fakült...
Adil Eryılmaz
Ankara Numune Eğitim ve Araş...

Who liked this


No Record

Followers


No record

SINONASAL INTRAVASCULAR PAPILLARY ENDOTHELIAL HYPERPLASIA (MASSON’S TUMOR)

Submitted : 04.09.2015
Accepted : 26.10.2015
Published: 26.10.2015

Abstract

We report a case of sinonasal intravascular papillary endothelial hyperplasia presenting.

In this paper, IPEH in the left nasal cavity causing nasal obstruction and recurrent massive epistaxis was reported together with the clinical and radiological findings.

Intravascular papillary endothelial hyperplasia (IPEH) or Masson’s tumor is a rare, abnormal thrombus formation due to non-neoplastic proliferation of the endothelium. IPEH must be kept in mind in case of massive epistaxis, and in the differential diagnosis of hemorrhagic nasal masses although it is seen very rarely in the nasal cavity.
Keywords: Masson’s tumor , Sinonasal , Epistaxis , Nasal bleeding

Özet

Biz Sinonazal intravasküler endotelyal hiperplazi oluşumunu rapor ettik.

Bu makalemizde sol nasal kavitede burun tıkanıklığı ve tekrarlayan aşırı burun kanamalarına neden olan IPEH'iklinik ve radyolojik bulgularla birlikte sunduk.

İntravasküler papiller endotelyal hiperplazi (IPEH) diğer adıyla Masson Tümörü nadir görülen, endotelin neoplastik olmayan proliferasyonu sonucu oluşan anormal trombüs oluşumudur. IPEH burun boşluğunda nadiren görülmmesine rağmen; aşırı burun kanamalı vakalarda ve kanamalı burun kitlelerinin farklı tanısı olarak akıllarda tutulmalıdır.
Anahtar kelimeler: Masson’s tümör , Sinonasal , Burun kanaması
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.