Create Account
Forget Password

Authors

Sinan Atmaca
Ondokuz Mayıs Üniversitesi T...
Ayşe Çeçen
Samsun Eğitim ve Araştırma H...
Uğur Yıldırım
Ondokuz Mayıs Üniversitesi T...
Çağlayan Yağmur
Ondokuz Mayıs Üniversitesi T...

Who liked this


No Record

Followers


No record

CONGENITAL MIDLINE MASS: NASAL GLIOMA

CONGENITAL MIDLINE MASS: NASAL GLIOMA
Articles > Pediatric Otolaryngology
Submitted : 05.11.2017
Accepted : 14.06.2018
Published: 14.06.2018

Abstract

Nasal gliomas occur due to abnormal embriological development and they are benign and rare tumors. Clinically, three types are defined as extranasal, intranasal and combined. These masses are non-pulsatile, gray or pink lesions that occlude the nasal cavity or cause extranasal cosmetic deformity. Histologically these masses are fibrous and vascular connective tissues which are composed of astrocytes surrounded by the nasal respiratory mucosa. The treatment is surgical excision and it requires a multidisciplinary approach involving radiology, neurosurgery and otorhinolaryngology departments. Especially radiologic evaluation is needed to define the relationship between the mass and intracranial structures. We present this case to discuss the diagnosis and treatment in the light of the literature.
Keywords: Nasal Glioma , congenital lesions , fat graft

Özet

Nazal gliomalar benign karakterli, 20000- 40000 canlı doğumda bir görülen konjenital tümörlerden olup, ekstranazal (% 60), intranazal (% 30), ve mikst (% 10) olmak üzere klinik olarak üç tipte sınıflandırılırlar. Embriyolojik gelişim sırasında astrositler, fibröz ve konnektif dokulardan oluşan glial yapının ekstradural bölgede yerleşmesi sonucu meydana gelirler. Sıklıkla doğumda farkedilen sert, gri veya pembe renkli kitleler şeklinde prezente olup, yerleşim yerine göre nazal obstrüksiyon ve kozmetik deformiteye neden olurlar. Kliniğimize doğuştan beri burun üzerinde gittikçe büyüyen şişlik şikayeti ile başvuran 2 yaşındaki kız hastanın muayenesinde, nazal dorsumda orta hattın hafif solunda yerleşik 2x2 cm' lik yarı sert kıvamlı üzeri normal cilt ile kaplı kitle mevcuttu. Endoskopik nazal muayenede sağ nazal pasaj normaldi, sol nazal pasajda kitlenin izdüşümü lokalizasyonunda mukozal kabarıklık mevcuttu. Kitlenin intrakranial yapılarla ilişkisini değerlendirmek amacıyla kontrastlı beyin MR ve difüzyon MR tetkiki uygulandı. hastaya genel anestezi altında nazal dorsumdan kitle eksizyonu ve inguinal bölgeden yağ grefti ile rekonstrüksiyon yapıldı. Patoloji sonucu glioma olarak raporlandı. 1 yıllık takiplerinde kitlede nüks gözlenmeyen hastanın operasyon bölgesinde kabul edilebilir düzeyde kozmetik rekonstrüksiyon sağlanmıştır. Amacımız; nazal gliomalı olgu sunumunda preoperatif teşhiste dikkat edilecek hususları ve sonrasında izlenecek cerrahi tedavinin planını literatür eşliğinde tartışmaktır.
Anahtar kelimeler: Nazal Glioma , konjenital lezyonlar , yağ greft
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment