Create Account
Forget Password

Authors

Esra Kavaz
Ondokuz Mayıs Üniversitesi T...
Ayşe Çeçen
Samsun Eğitim ve Araştırma H...
Berkan Düzgün
Ondokuz Mayıs Üniversitesi T...

Who liked this


No Record

Followers


No record

A LUCKY AND EXTRAORDINARY CASE OF PENETRATING INJURY OF NECK

A LUCKY AND EXTRAORDINARY CASE OF PENETRATING INJURY OF NECK
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 19.12.2018
Accepted : 22.03.2019
Published: 25.03.2019

Abstract

Penetrating neck injuries are rare in the pediatric age group. Objects that cause injury are often lead and cutting tools, but unusual foreign bodies are also encountered. While some of these injuries require simple medical intervention, some of them may be life-threatening. In this study, a fifteen-year-old male patient who was brought to the emergency department with a gunshot wound to the neck and chest was presented. On the patient's examination, the entrance hole of the penetrating body in the right submandibular area, the metal foreign body under the skin in the chest, and the laryngeal examination revealed a metal foreign body extending from the epiglottis to the air passage embedded in the tongue root. Although the case was reported as a lead injury by family and first aid teams, it was concluded that the foreign body in the chest and air passage was not the lead, but the internal metal parts that were thought to belong to the barrel of the weapon. Because the vital signs were stable and the vascular structures were intact, the foreign body in the airway was removed by rigid endoscopy. In gunshot wounds, the depth of penetration and tissue damage are mainly due to explosive alignment. According to the way the incident occurred in our case, as well as the first thing that comes to mind is the bullet injury, the fact that the piece belonging to the weapon progresses more slowly and with less damage than the lead make the case lucky and different because of the character of the penetrating object.
Keywords: gunshot , neck injury , penetrating trauma

Özet

Penetran boyun yaralanmaları pediatrik yaş gurubunda nadirdir. Yaralanmaya sebep olan objeler sıklıkla kurşun ve kesici aletler olmakla birlikte, sıradışı yabancı cisimlere de rastlanmaktadır. Bu yaralanmaların bir kısmı basit tıbbi müdahale gerektirirken, bir kısmı hayatı tehtit eden boyuta ulaşabilmektedir. Bu çalışmada, boyun ve göğüs bölgesinde ateşli silah yaralanması nedeniyle acil servise getirilen onbeş yaşındaki erkek hasta sunulmuştur. Hastanın muayenesinde, sağ submandibuler alanda penetran cisme ait giriş deliği, göğüste bir kısmı cilt altında olan metal yabancı cisim ve larengeal muayenesinde epiglotun superiorunda dil köküne gömülmüş hava pasajına uzanan metal yabancı cisim mevcuttu. Vakanın, aile ve ilk yardım ekipleri tarafından kurşun yaralanması olarak bildirilmiş olmasına karşın, göğüs ve hava pasajında ki yabancı cismin kurşun değil, silahın namlusuna ait olduğu düşünülen iç metal parçalar olduğu kanaatine varıldı. Vital bulguların stabil ve vasküler yapıların sağlam olması nedeniyle hava yolundaki yabancı cisim rijid endoskopik yolla çıkarıldı. Ateşli silah yaralanmalarında penetrasyon derinliği ve doku hasarı esas olarak patlayıcı hıza bağlıdır. Sunmuş olduğumuz olguda, olayın yaşanış şekli nedeniyle ilk akla gelen kurşun yaralanması olmakla birlikte silaha ait bir parçanın kurşuna göre daha yavaş ve az hasar vererek ilerlemesi olguyu şanslı; penetran objenin karakteri nedeniyle de farklı kılmaktadır.
Anahtar kelimeler: ateşli silah , boyun yaralanması , penetran travma
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment