Create Account
Forget Password

Authors

Engin Başer
SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştı...
İlker Burak Arslan
SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştı...
Cem Bulut
SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştı...
İbrahim Çukurova
SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştı...

Who liked this


Engin Başer
SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma H...
08.09.2019

Followers


No record

TRANSNASAL ENDOSCOPIC RESECTION OF NASAL SEPTAL LEIOMYOMA

TRANSNASAL ENDOSCOPIC RESECTION OF NASAL SEPTAL LEIOMYOMA
Articles > Rhinology
Submitted : 21.03.2019
Accepted : 17.05.2019
Published: 17.05.2019

Abstract

Leiomyoma is a benign tumor of myogenic origin [1]. Leiomyomas often emerge in the uterus and gastrointestinal system (GIS) and are rarely seen in the head and neck region [2]. Leiomyomas are also very rarely found in the nose and paranasal sinuses and constitute 1% of all benign tumors of the nasal cavity [1]. Leiomyomas of the nasal cavity originate predominantly on the lateral nasal wall and more rarely in the septum [4]. We report a 50-year-old female patient with nasal septal leiomyoma in our clinic.
Keywords: nasal septum , leiomyoma , endoscopic surgery

Özet

Leiomyomlar myojenik orjinli bening tümörlerdir [1]. Genellikle uterus ve gastrointestinal sistem(GİS) de sık görülmelerine rağmen baş boyun bölgesinde nadiren izlenirler [2]. Burun ve paranazal sinüslerde de oldukça nadirdir ve tüm nazal kavite bening tmlerin %1 ini oluşturmaktadır [1]. Nazal kavite de ağırlıklı olarak lateral nazal duvardan kaynaklanmaktadır ve daha nadir olarak da septum kaynaklı olabilmektedir [4]. Kliniğimizde takip ve tedavisini yaptığımız 50 yaşında bayan nazal septal leiomyom olgusunu nadir olması sebebiyle literatür eşliğinde paylaşmayı uygun bulduk.
Anahtar kelimeler: nazal septum , leiomyom , endoskopik cerrahi
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment