Create Account
Forget Password

Authors

Güven Yıldırım
Giresun Üniversitesi Tıp Fak...
Kürşat Murat Özcan
Giresun Üniversitesi Tıp Fak...
Ahmet Burçin Sarısoy
Giresun Üniversitesi Tıp Fak...
Kıvanc Yılmaz
Giresun Üniversitesi Tıp Fak...

Who liked this


No Record

Followers


No record

ANGIOLIPOLEIOMYOMA INSIDE THE NASAL CAVITY: A RARE CASE

ANGIOLIPOLEIOMYOMA INSIDE THE NASAL CAVITY: A RARE CASE
Articles > Rhinology
Submitted : 24.03.2019
Accepted : 22.05.2019
Published: 22.05.2019

Abstract

Purpose: Angiolipoleiomyoma is a solid tumor, usually originated from muscle tissue. It is usually found in the kidneys of patients with tuberozosclerosis complex. Extrarenal origins are quite rare. In this study, we aimed to present angiolipoleiomyoma case never seen in nasal cavity so far.
Case: Under general anaesthesia, we excised a purplish lesion located in anterior portion of left lower concha from a man with a compliant of a swelling in the left nazal cavity, causing breathing difficulty for 5 years. Analysis of the excisional biopsy specimen revealed a nodular formation of mostly thick-walled vessels in a fibromyxoid stroma including smooth muscle tissue and fat lobules Histologically, the lesion was well-circumscribed and contained three components. No atypia was observed in tumoral proliferation consisting of admixture of adipose tissue, muscle tissue and vein. SMA, Desmin, S-100 and CD34 were used for immunohistochemical examination. M. Trichrome showed muscle tissue staining. Muscle tissue reaction was observed with SMA and Desmin. CD34 showed a reaction in the vascular endothelium. Adipocytes were reacted with S-100. The diagnosed was intranasal angiolipoleiomyoma. No recurrence was observed.
Conclusion: Rare cases of angiolipoleiomyoma can also occur in nazal cavity and surgical excision is sufficient after the histopathological examination.
Keywords: angiolipoleiomyoma , nasal , SMA , solid

Özet

Amaç: Anjiolipoleiomiyoma, çoğunlukla kas dokusundan kaynaklanan solid bir tümördür. Genellikle tuberozskleroz kompleks hastalarının böbreklerinde bulunur. Böbrekler dışındakiler çok nadirdir. Bu çalışmada daha önce burun içinde hiç görülmemiş anjiolipoleiomiyoma olgusunu sunmayı amaçladık.
Olgunun Özellikleri: Sol nazal kavitede 5 yıldır nefes almayı zorlaştıran şişlik şikayeti ile başvuran erkek hastanın muayenesinde sol alt konka ön kısmında bulunan morumsu nodüler lezyon, genel anestezi altında üstten ve alttan insizyon sonrası periost da eleve edilerek total olarak çıkarıldı. Eksizyonel biyopsi örneğinin analizi, bir fibromiksoid stroma içinde çoğunlukla kalın duvarlı damarlardan oluşan bir nodüler formasyon ortaya çıkardı; pürüzsüz kas dokusu ve yağ lobülleri yer yer gözlemlendi. Histolojik olarak lezyon iyi sınırlıydı ve üç bileşen içeriyordu. Yağ dokusu, kas dokusu ve fibröz kapsülle çevrili damar karışımından oluşan tümöral proliferasyon içinde atipi gözlenmedi. İmmunohistokimyasal incelemede SMA, Desmin, S-100 ve CD34 kullanıldı. M. Trikrom ile kas liflerinde boyanma izlendi. SMA ve Desmin ile kas dokuda reaksiyon izlendi. CD34 ile vasküler endotelde reaksiyon gözlendi. S-100 ile adipozitlerde reaksiyon görüldü. Lezyon burun içi anjiolipoleiomiyoma olarak teşhis edildi. Takipteki hastada nüks gözlenmedi.
Sonuç: Nadir görülen anjiolipoleiomiyoma olgularının burun içinde de ortaya çıkabileceği göz önünde bulundurulmalı ve histopatolojik inceleme sonucuna göre cerrahi olarak tam eksizyon yapılması yeterli olmaktadır.
Anahtar kelimeler: anjiolipoleiomiyoma , nazal , SMA , solid
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment