Create Account
Forget Password

Authors

Mehmet Akif Alan
Sağlık Bilimleri Üniversites...
Berat Demirci
Sağlık Bilimleri Üniversites...
Hilal Yücel
Sağlık Bilimleri Üniversites...
Abitter Yücel
Sağlık Bilimleri Üniversites...
Kevser Dikeroğlu
Sağlık Bilimleri Üniversites...

Who liked this


No Record

Followers


No record

A RARE AND STRANGE FOREIGN BODY: FROM OROPHARYNX TO CHOANA

A RARE AND STRANGE FOREIGN BODY: FROM OROPHARYNX TO CHOANA
Articles > Pediatric Otolaryngology
Submitted : 01.03.2023
Accepted : 30.10.2023
Published: 30.10.2023

Abstract

Oropharyngeal traumas account for an estimated 1% of all pediatric traumas. The most common form is falling while playing or running. Although most cases are uncomplicated and heal without sequelae but there may be injuries that can cause serious morbidity and mortality due to the rich vascular structure of oral cavity and its potential to affect the airway. In this case, the removal of a semicircular, metal rod-shaped foreign body (an instrument that carries stove bucket) with a diameter of approximately 50 cm extending from the mouth to the nasopharynx and choana in a 3-year-old male patient and case management were discussed in the lights of current literature.
Keywords: Foreign body , oropharynx , oral cavity , pediatric

Özet

Orofarengeal yaralanmalar, tüm pediatrik travmaların tahminen %1 'ini oluşturmaktadır. En yaygın oluşum şekli oyun oynarken veya koşarken düşmedir. Çoğu vaka komplike olmayan orofaringeal yaralanma şeklinde olup sekelsiz iyileşse de ağız boşluğunun zengin vasküler yapısı ve havayolunu etkileme potansiyeli nedeniyle ciddi morbidite ve mortaliteye neden olabilecek yaralanmalar da olabilir. Bu olguda 3 yaşında bir erkek hastada ağız içinden nazofarenkse ve koanaya uzanan, yarım daire şeklinde, yaklaşık 50 cm çapında metal çubuk şeklinde bir yabancı cismin (soba kovası taşımada kullanılan bir alet) çıkarılması ve vaka yönetimi güncel literatür bilgileri eşliğinde tartışıldı.
Anahtar kelimeler: yabancı cisim , orofarenks , oral kavite , pediatrik
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment