Create Account
Forget Password

Authors

İlker Erdinç Öztürk
İstanbul Üniversitesi İstanb...
Can Doruk
İstanbul Üniversitesi İstanb...
Irmak Urla
İstanbul Üniversitesi İstanb...
Semen Önder
İstanbul Üniversitesi İstanb...
Bora Başaran
İstanbul Üniversitesi İstanb...

Who liked this


No Record

Followers


No record

UNUSUAL THYROID MASS:ISOLATED TUBERCULOSIS IN THYROID GLAND

UNUSUAL THYROID MASS:ISOLATED TUBERCULOSIS IN THYROID GLAND
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 10.01.2018
Accepted : 29.08.2018
Published: 29.08.2018

Abstract

Even though tuberculosis can affect a variety of places in the head and neck region rarely it can present as a single thyroid mass. Most of the cases reported were reported as chronically growing thyroid masses mimicking carcinoma. Along with typical diagnostic tools such as ultrasound and computed tomography (CT), usage of Ziehl Neelsen stain, culture and histopathological studies are vital for diagnosis. Carsinoma, sarcoidosis and giant cell tiroiditis must be kept in mind in differential diagnosis. Main treatment modality is anti-tuberculosis drugs. In our report, we present a patient who had undergone surgery for thyroid mass and had a postoperative pathology result as primary thyroid gland tuberculosis with current literatüre knowledge.
Keywords: thyroid , tuberculosis , isolated

Özet

Tüberküloz baş boyun bölgesinde birçok alanı tutmak ile birlikte nadiren izole tiroid kitlesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Olguları büyük kısmı kronik şekilde büyüyen ve karsinomu taklit eden lezyonlar olarak görülmektedir. Tanı aşamasında ultrason, bilgisayarlı tomografi gibi görüntülemelerin yanısıra Ziehl Nielsen boyaması, kültür ve histopatolojik çalışmalar gerekmektedir. Temel tedavi unsuru antitüberküloz ilaçlardır. Ayırıcı tanıda karsinom, sarkoidoz, dev hücreli tiroidit akılda tutulmalıdır. Olgu sunumunda tiroid kitlesi nedeni ile opere edilen ve postoperatif patoloji sonucu tiroid gland tüberkülozu olarak raporlanan hasta güncel literatür eşliğinde sunuldu.
Anahtar kelimeler: Tiroid , tüberküloz , izole
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment