Create Account
Forget Password

Authors

Mustafa Dalgıç
Bülent Ecevit Üniversitesi T...
Deniz Baklacı
Ankara Numune Eğitim ve Araş...
Ergin Bilgin
Bülent Ecevit Üniversitesi T...
Barkın Malkoç
Bülent Ecevit Üniversitesi T...

Who liked this


No Record

Followers


No record

A RARE CAUSE OF HORNER SYNDROME: A SCHWANNOMA ORIGINATING FROM THE CERVICAL SYMPATHETIC CHAIN

A RARE CAUSE OF HORNER SYNDROME: A SCHWANNOMA ORIGINATING FROM THE CERVICAL SYMPATHETIC CHAIN
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 10.11.2021
Accepted : 22.02.2022
Published: 22.02.2022

Abstract

Schwannomas, also known as neurilemmomas, are tumors originating from the Schwann cells of peripheral nerve sheaths. Schwannomas originating from the cervical sympathetic plexus of the neck are extremely rare. These patients generally present with painless swelling in the neck. It is very difficult to make a definitive diagnosis preoperatively. Surgical resection is applied in treatment. Temporary or permanent Horner syndrome is an expected postoperative complication in these patients. In this paper, we discuss a case of Horner syndrome that developed following the excision of a schwannoma originating from the cervical sympathetic chain in the neck.
Keywords: Cervical sympathetic chain , schwannoma , Horner Syndrome

Özet

Schwannom ya da diğer adı ile nörilemmoma, periferik sinir kılıflarının schwann hücrelerinden köken alan tümörlerdir. Boyunda servikal sempatik pleksustan köken alan schwannomlar oldukça nadir görülmektedir. Bu hastalar genellikle boyunda ağrısız şişlik ile başvurmaktadır. Preoperatif olarak kesin tanı koyulması oldukça zordur. Tedavide cerrahi rezeksiyon uygulanmaktadır. Bu hastalarda postoperatif dönemde geçici ya da kalıcı Horner sendromu beklenen bir komplikasyondur. Bu yazıda, boyunda servikal sempatik zincirden kaynaklanan bir schwannom eksizyonu sonrası gelişen Horner Sendromu olgusu tartışıldı.
Anahtar kelimeler: Servikal sempatik zincir , schwannom , Horner Sendromu
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment