Create Account
Forget Password

Authors

Ayşe Çeçen
Samsun Eğitim ve Araştırma H...
Esra Kavaz
Ondokuz Mayıs Üniversitesi T...

Who liked this


No Record

Followers


No record

AN UNUSUAL NECK ABSCESS CAUSED BY INGESTED FOREIGN BODY

AN UNUSUAL NECK ABSCESS CAUSED BY INGESTED FOREIGN BODY
Articles > Pediatric Otolaryngology
Submitted : 04.03.2019
Accepted : 22.07.2019
Published: 22.07.2019

Abstract

Foreign body existence in oropharynx and larynx is frequently encountered in emergency department and otorhinolaryngologic outpatient clinics. Foreign objects that are ingested by children include common household items like coins, small toys, marbles, batteries, erasers. We present an unusual case of patient with neck abscess caused by a harmless foreign body migrated from larynx to the neck. Although our clinic is an experienced clinic for foreign body ingestion and aspiration, we should say that we did not confronted with this kind of case previously. We think that presenting that kind of cases into literature is important due to attract physicians attention.
Keywords: foreign body , migration , neck abscess

Özet

Orofarenks ve gırtlakta yabancı vakalarıyla acil servis ve kulak burun boğaz kliniklerinde sıkça karşılaşılmaktadır. Çocuklar tarafından yutulan yabancı cisimler arasında bozuk para, küçük oyuncaklar, pil, silgi gibi yaygın ev eşyaları bulunur. Bu çalışmada larinksten boyuna geçen zararsız yabancı bir cismin neden olduğu olağandışı bir boyun apsesi vakasını sunuyoruz. Her ne kadar kliniğimiz yabancı cisim yutma ve aspirasyonu ile ilgili yeterli tecrübeye sahip olsa da, daha önce böyle bir vaka ile karşılaşmadığımızı söylemeliyiz. Bu tür vakaların literatürde sunulmasının klinisyenlerin dikkatini çekmesi nedeniyle önemli olduğunu düşünüyoruz.
Anahtar kelimeler: boyun apsesi , migrasyon , yabancı cisim
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment