Create Account
Forget Password

Authors

Batuhan Pişet
Fatih Sultan Mehmet Eğitim v...
Seyit Mehmet Ceylan
Fatih Sultan Mehmet Eğitim v...

Who liked this


No Record

Followers


No record

İncidentally detected a parapharyngeal region tumor: pleomorphic adenoma

parapharyngeal pleomorphic adenoma
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 11.01.2023
Accepted : 22.02.2023
Published: 22.02.2023

Abstract

Parapharyngeal region tumors constitute approximately 0.5% of all head and neck tumors, and 23% to 46% of these tumors are pleomorphic adenomas. Pleomorphic adenomas may originate from the deep lobe of the parotid gland, but may also arise from a displaced salivary gland tissue. Its definitive treatment is surgical excision. It can show symptoms based on size and location, although it may also be asymptomatic. In our article, we aimed to present an asymptomatic pleomorphic adenoma case alongside review of literature.
Keywords: pleomorphic adenoma , parapharyngeal region , head and neck tumors

Özet

Parafarengeal bölge tümörleri tüm baş boyun tümörlerinin yaklaşık %0.5 ini oluşturur ve bu alandaki tümörlerin % 23 ile % 46’sı pleomorfik adenomdur. Bu alandaki pleomorfik adenomlar parotis bezinin derin lobu kaynaklı olabilmekle birlikte yer değiştirmiş bir tükrük bezi dokusundan da kaynaklanabilir. Kesin tedavisi cerrahi eksizyondur. Boyutu ve yerleşim yerine göre semptom gösterebildiği gibi asemptomatik de olabilir. Bizim yazımızda da asemptomatik bir pleomorfik adenom olgusunun literatür eşliğinde sunulması planlanmıştır.
Anahtar kelimeler: pleomorfik adenom , parafarengeal alan , baş boyun tümörleri
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment