Create Account
Forget Password

Filter It

Send Manuscript

Archive

Shown 71-80 of 150

ATYPICAL LANGERHANS CELL HISTIOCYTOSIS MIMICKING PRESEPTAL CELLULITIS
Zahide Mine Yazıcı, Harun Acıpayam, Wesam Alakhras, Mustafa Suphi Elbistanlı, Yakup Yeğin
Accept Date: 05.10.2016
GIANT HEMANGIOMA OF THE PHARYNX AND ETHANOL SCLEROTHERAPY
Hakkı Caner İnan, Haydar Murat Yener, Mehmet Yılmaz, Burak Erdur, Osman Kızılkılıç
Accept Date: 27.09.2016
LARENKS KARSİNOMUNU TAKLİT EDEN HİPERPLASTİK KANDİDİYAZİS
Tolga Kandoğan, Suphi Bulğurcu, Ülkü Küçük
Accept Date: 22.09.2016
OTOJEN BEYİNCİK ABSESİ
Fatih Özdoğan, Erdem Altıparmak, Halil Erdem Özel, Erkan Esen, Sebla Çalışkan
Accept Date: 01.09.2016
NADİR RASTLANAN NAZAL ORTA HAT KİTLESİ: NAZAL DERMOİD SİNÜS KİSTİ
Gökhan Kuran , Yurdal Gezercan , Demet Yazıcı, Ayşe Karaoğullarından , Özkan Kılıç
Accept Date: 16.08.2016
MANDİBULA PERİFERAL OSTEOMU
Nurdoğan Ata, Tahir Bülbül, Gültekin Övet, Esra Yılmaz, Fatmanur Kocacan
Accept Date: 26.07.2016
MULTIPLE METASTATIC GIANT CELL CARCINOMA EX PLEOMORPHIC ADENOMA LEADING TO RESPIRATORY FAILURE IN THE HEAD AND NECK REGION
Fahrettin Yılmaz, Gökhan Altın, Ahmet Mahmut Tekin, İlknur Türkmen, Aslı Çakır
Accept Date: 26.07.2016
KIKUCHI FUJIMOTO DISEASE OF A 23-YEAR-OLD WOMAN
Hande Senem Deveci, Mustafa Emrah Kınal, İldem Deveci, Adnan Somay , Ahmet Karavuş
Accept Date: 01.07.2016
SÜSPANSİYON DİREKT LARİNGOSKOPİ SONRASI UNİLATERAL HİPOGLOSSAL SİNİR PARALİZİSİ
Emre Apaydın, Doğan Atan, Süleyman Emre Karakurt, Mehmet Ali Çetin, Hüseyin Dere
Accept Date: 21.06.2016
GRANULOMATOSIS POLYANGIITIS PRESENTING WITH BILATERAL SEROUS OTITIS MEDIA, UNILATERAL FACIAL PARALYSIS AND PAROTITIS, EARLY DIAGNOSIS AND FOLLOW UP
Ayşegül Batıoğlu-Karaaltın, Jalal Gluyev, Elvin Alaskarov, Serdal Uğurlu, Emin Karaman
Accept Date: 21.06.2016